База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.   Преглеждано: 49030 пъти.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА 49-454-01-36 28-03-2024 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165448

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 49-402-01-15 27-03-2024 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165445

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 49-402-01-6 09-02-2024 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165353

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 49-354-01-74 05-07-2023 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164942

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 49-354-01-70 28-06-2023 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164925

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 49-302-01-1 13-05-2023 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/164703

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ 49-302-01-15 14-04-2023 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164719

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ 49-302-01-9 14-04-2023 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/164711

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 49-302-01-22 13-04-2023 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164725

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА 49-302-01-21 13-04-2023 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164728

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 48-254-01-3 19-11-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164333

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 48-254-01-39 28-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164431

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 48-202-01-4 24-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164368

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 48-202-01-1 24-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164365

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 48-254-01-26 21-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164358

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 48-254-01-11 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164341

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 48-254-01-10 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164340

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 48-254-01-9 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164339

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ 48-254-01-7 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164337

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 48-254-01-8 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164338

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО 48-254-01-2 19-10-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164331

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 47-254-01-81 27-06-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164248

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ 47-254-01-74 17-06-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164232

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 47-254-01-53 13-05-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164168

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ 47-202-01-22 27-04-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164142

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 47-254-01-42 21-04-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164135

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА 47-202-01-15 31-03-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164094

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда въвеждане на нулева ставка за доставка на стоки и услуги в съответствие с Приложение III на Директива 2006/112/ЕО, включващи хранителни продукти и напитки от номенклатурата на малката потребителска кошница на НСИ, вода и доставка на природен газ, електроенергия и централно отопление за бита, както и лекарствени продукти и медицински изделия и оборудване.Не е предвиден времеви лимит за прилагане на предложената нулева ставка.

47-254-01-15 28-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164011

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Със законопроекта се предвижда регламентиране на обстоятелствата, които подлежат на вписване, като се предлага ЕГН да се вписва в регистъра, но да не бъде публично достъпен. С измененията се уточнява, че всеки може да извършва справки за наличие или липсва на вписано обстоятелство в публичната част на регистъра, както и начина, по който се предоставят справки и удостоверения. Предвижда се осигуряване на техническа възможност за прилагане на закона от Агенция по вписванията в двумесен срок от влизането му в сила, както и други изменения и допълнения.

47-254-01-14 28-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164006

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Със законопроекта се предвижда пълна проверка на всяка отделна преписка по придобиване на българско гражданство чрез инвестиции, всяка инвестиция да бъде детайлно проверена и при установено нарушение да бъде открито производство по отнемане на българско гражданство.

47-254-01-8 20-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163975

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Със законопроекта се предлага от обхвата на закона да отпаднат текстовете, които регламентират вътрешното или т.нар "in house" (ин хаус) възлагане, както и рамковите споразумения.

47-254-01-5 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163972

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Със законопроекта се предлага допълване на принципа за прозрачност на публичните финанси, за да се гарантира предоставената информация да е надеждна, достоверна и навременна.Предлага се Народното събрание със закона за бюджета за съответната година да приема капиталова програма за общините, която да финансира проекти на общините за подобряване на инфраструктурата, благосъстоянието и условията за икономически растеж.Предвижда се и в закона за бюджета за съответната година да бъде включен и централния бюджет, неговите постъпления и плащания.

47-254-01-4 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163971

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Със законопроекта се предвижа следното: оптимизиране на кръга на правоимащите да ползват услугата по механизма "лична помощ"; изменения, с които се цели да отпадне дублиранет на услуги в общността с механизма за лична помощ, допускащи ползването на заместваща грижа, и позволяващи получаване на добавка за чужда помощ по чл.103 от КСО;премахване на рестриктивни регламенти и ограничаване на злоупотреби с механизма, като така се облекчава тежестта при липса на адекватно социално подпомагане и недостиг на социални услуги в общността, както и други изменения и допълнения.

47-254-01-6 19-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163973

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Със законопроекта се предвижда осъществяването на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища като са уредени и конкретизирани условията и реда, при които се сключват споразумения между висшите училища и се извършва съвместното обучение. Предвижда се и възможност за подготовка на докторанти в рамките на изпълнението на научноизследователски проект като докторантите се приемат извън утвърдения от Министерския съвет прием за съответната година и се обучават в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта.Правят се и изменения и допълнения в Закона за развитието на академичния състав в Република България, с които се уточняват определени текстове и процедури.

47-202-01-1 18-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163968

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Със законопроекта се предлага изцяло да бъде премахната възможността за придобиване на българско гражданство срещу инвестиция.

47-254-01-1 11-01-2022 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163964

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда намалената ставка от 9 на сто (чл. 66, ал.2, т.2-7) да продължи да се прилага до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България.

47-154-01-8 22-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163951

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда продължаване до края на 2022 г. на действието на намалената ставка за ресторантьорството, книгите,туризма и други стоки и дейности, за които беше предвидена намалена ставка в средата на 2020 г.

47-154-01-6 21-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163934

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Със законопроекта се предвижда връщането на текста на разпоредбата на чл. 26, преди направеното последно изменение на Закона, като се предлага и да се заличат думите "български" пред въздушни превозвачи. Предвижда се тази мярка да се ползва три години след отмяна на извънредното положение.

47-154-01-4 17-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163914

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предвижда въвеждането в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС). Предлага се уточняване на разпоредбите относно дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, улеснявани от електронен интерфейс (платформа), които касаят данъчното събитие и изискуемостта, данъчния кредит, лицето-платец, както и доставката, към която се приписва транспортирането или изпращането на стоки. С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се предлага намалената ставка 9 на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19. Предвидени са разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт, както и редица други изменения и допълнения.

47-102-01-10 13-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163894

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Със законопроекта се предвижда въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2020/262 за определяне на общия режим на облагане с акциз, на Директива (ЕС) 2020/1151 за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, както и с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Предлага се опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки. Предвиждат се документът на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка, да бъде заменен с нов електронен опростен административен документ. Предлага се създаването на нови статути на икономическите оператори: сертифициран изпращач и сертифициран получател, както и редица други изменения и допълнения.

47-102-01-11 13-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163895

Остави коментар
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на данъчно третиране на обратни несъответствия при хибридни образувания с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз; Изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти; Възможност справките, подавани по реда на ЗДДФЛ, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи; Предвиждат се и други изменения и допълнения.

47-102-01-9 10-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163892

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОКРИТИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Със законопроекта се предвижда да се създаде адекватна на съвременните пазарни развития национална правна рамка за покритите облигации и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях. Предвижда се създаване на възможност за участие на българските банки във вътрешногрупови структури за издаване на покрити облигации, както и възможност за участие в съвместно финансиране на емисия покрити облигации. Предлага се да не се въвежда изключение от изискването за поддържането на ликвиден буфер. Предвидени са и редица целеви промени в други нормативни актове като Закона за кредитните институции, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за социално осигуряване, Търговския закон, както и редица други допълнения.

47-102-01-7 07-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163886

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Със законопроекта се предвижда усъвършенстване на разпоредби в националното законодателство по опазване на околната среда с оглед на постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта. Предвижда се отстраняване на констатирани пропуски и подобряване на предвидените в закона процедури по глава седма от ЗООС, повишаване на публичността, прецизиране (уеднаквяване) на използваните в ЗООС понятия и формулировки с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Създава се правно основание в ЗООС за регистрираните по EMAS организации в България във връзка с поддържането на съществуващия Регистър, както и други изменения и допълнения.

47-102-01-3 03-12-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163875

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ

Със законопроекта се предлага всички фирми и самоосигуряващи се лица, чиито приходи от дейността са намалели с повече от 30 на сто през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за помощта, спрямо приходите за същия месец на 2019 г., да могат да получат безвъзмездна финансова помощ по избор - еднократна в размер на 4 средномесечни заплати или месечна в размер на до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи на микро и малки предприятия и до 70 за средните и големите такива. Предвижда се еднократна безвъзмездна финансова помощ да получават стартиращите през 2021 г. фирми, които са наели най-малко 5 служители на пълен работен ден за не по-малък от 6 месеца срок. Предлагат се и други допълнения.

46-154-01-32 13-08-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163760

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предлага намаляването на 9 % на ставката на данъка върху добавената стойност за лекарствените продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицинските изделия и диетичните храни за медицински цели.

46-154-01-22 30-07-2021 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163709

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Със законопроекта се предвижда възможността за обмен на информация между институциите, отговорни за администрирането на данни за лица на възраст от 16 до 65 години, с цел идентифициране по местоживеене, което ще позволи на бюрата по труда да осъществят контакт с икономически неактивните лица. Чрез обмена на информация се изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Предвижда се промяна в Закона за професионалното образование и обучение, касаеща изискванията за минималното образователно ниво за включване на лица над 16 години в обучение за придобиване на квалификация по професии за най-ниската - първа степен на професионална квалификация. Предлагат се и други изменения и допълнения.

46-154-01-17 28-07-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163698

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага от 1 септември 2021 г. да бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2019 г., на база средния осигурителен доход за 2018 г. – 889,90 лв. Предлага се и финaнcoвaтa пoдĸpeпa в paзмep нa 120 лв. зa xpaнитeлни пpoдyĸти, въвeдeнa cъc Зaĸoнa зa дъpжaвния бюджeт зa 2021 г., дa ce oтнacя и зa пeнcиoнepитe c 300 лв. минимална пенсия

46-154-01-9 21-07-2021 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163675

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

Със закона се предлага отпадането на "детски ясли, детски кухни, детски градини" от приложното поле на чл.6, ал. 1, б. "в" от ЗМДТ, уреждащ събирането на местни такси от общините.

46-154-01-2 21-07-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163667

Остави коментар
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

С проекта на закона се цели да се уреди провеждането на държавна политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на общественият живот, да осигури подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване. Предвижда се разработване и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот на възрастните хора в сферата на социалното включване, социалното и културно сближаване, здравеопазването, образованието и обучението

46-154-01-1 21-07-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163666

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предлага юридическите лица с нестопанска цел при обявена извънредна епидемична обстановка могат да провеждат заседания и да вземат решения чрез участие на членовете им от разстояние в електронна среда

154-01-56 28-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163638/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите отпуснати до 31 декември 2020 г. на база средноосигурителния доход за 2018 г. – 889,90 лв. Предлага се и финaнcoвaтa пoдĸpeпa в paзмep нa 120 лв. зa xpaнитeлни пpoдyĸти, въвeдeнa cъc Зaĸoнa зa дъpжaвния бюджeт зa 2021 г., дa ce oтнacя и зa пeнcиoнepитe c пeнcия дo 300 лв.

154-01-53 26-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163630/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвижда заменянето на книжното тяло на трудовата книжка с еквивалентна електронна форма, наречена електронна трудова книжка.Предлага се издаването на ПИК за е-услугите на НАП и НОИ на всяко физическо лице, а не само на тези, които вече изрично са заявили издаването му, като при започване на работа за първи път на лицето да се издаде автоматично ПИК. Предвижда се въвеждането на период от 1 година, в който всички съществуващи хартиени трудови книжки да бъдат електронизирани, като тази дейност бъде извършена от работодателите и съответните експерти в администрацията

154-01-40 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163604/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

Със законопроекта се предлага регламентирането на таван на законната лихва за забава в закона и на практика намаляване на размерът ѝ. Предвижда се когато е дължима от търговец да не може да надхвърля основния лихвен процент на БНБ плюс 8 процентни пункта, а когато е дължима от физическо лице - основният лихвен процент плюс 4 процентни пункта

154-01-42 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163606/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Със законопроекта се предлага въвеждането на отдалечена фискализация (софтуерна фискализация). Тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискално устройство или изпратен по електронен път. Не се отменят фискалните устройства и изискванията към тях, но се добавя още една възможност за фискализация

154-01-44 21-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163610/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляването на сроковете за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци от съответно 1 година и 3 години на 6 месеца; Въвеждането на съгласувателна процедура с кмета на съответната община, където ще се съхраняват или третират отпадъците при заявление за разрешително или регистрация; Замяна на режима на мълчаливо съгласие при заявяване на разрешение или регистрация с режима на мълчаливия отказ, както и други изменения и допълнения.

154-01-36 20-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163600/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предлага по време на извънредната епидемична обстановка да не се налагат обезпечителни мерки и да не се извършват действия по принудително изпълнение в производства за събиране на публични вземания. Предвижда се и удължаване на изплащането на месечната добавка от 50 лв. месечно към пенсиите на българските пенсионер от 1 май 2021 г. до 31 декември 2021 г.

154-01-31 19-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163594/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: КПКОНПИ се разделя на два нови органа - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; Въвеждат се нови понятия за "незаконно придобито имущество", "незаконна дейност" и други; Увеличаване на размера на сумата, който се счита за "значително несъответстие" между имущество и нетен доход до 250 000 лв.; Издаване на наредба за условията и реда на извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество и методика за установяване на значително несъответствие в имущественото състояние на проверяваното лица; Предвидени са и редица други изменения и допълнения.

154-01-24 16-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163583/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Със законопроекта се предлага създаването на Държавно предприятие "Единен системен оператор (ДП ЕСО) с функции относно внедряването на електронно управление. Конкретните услуги и тяхната стойност се определят от Министерския съвет по т.нар. "Каталог на услугите". Предвижда се и възстановяването на пълната прозрачност на ДП ЕСО.

154-01-14 16-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163573/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дейност отпуснати до 31.12.2017 г. със средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 г.

154-01-4 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163557/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предвижда обвързването на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст, с размера на минималната работа заплата.

154-01-6 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163559/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

Със закона се предлага отпадането на "детски ясли, детски кухни, детски градини" от приложното поле на чл.6, ал. 1, б. "в" от ЗМДТ, уреждащ събирането на местни такси от общините.

154-01-3 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163556/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Със законопроекта се предлага предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати за работещите родители, които са осигурени минимум двадесет и четири месеца преди раждането. Предвижда се помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за първи клас, но и за децата от втори, трети и четвърти клас.

154-01-8 15-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163561/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция "Национална система 112", която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис

Споразумението има за предмет ползването на единна услуга, предоставяна от Европейският комуникационен офис (ЕКО). Тази услуга се състои в изготвянето, поддържането в актуално състояние и предоставянето на ползване на указател с данни за контакт на национални центрове за приемане на спешни повиквания на държавите членуващи в Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT).

102-02-6 12-04-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163542/

Остави коментар
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се цели прекратяване на действието на Закона за социалните услуги. Чрез срокът на влизане в сила от 01.07.2021 г. се ограничава възможността отново да не бъде изготвен проект на Кодекс за социална подкрепа до тогава.

154-01-17 25-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163529/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Със законопроекта се предвижда повишаване на ефективността и пълнотата на плановата дейност на финансовата инспекция. Разширява се предметния обхват на плановите финансови инспекции, като наред с контрола по ЗОП се включват всички нормативни актове, които уреждат правомощия на органите на агенцията за спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на Европейския съюз, Република България, общините и публичноправните организации. Предлага се въвеждането на възможност за реализиране на правомощията на органите на АДФИ при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на текуща финансова инспекция, определен със заповед за възлагане, издадена от директора на агенцията. Предлага се преодоляване на двойствеността в ЗДФИ – доклад и заключение, съществуваща сега при отразяване на резултата от извършена финансова инспекция. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

102-01-11 12-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163517/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Със законопроекта се предлага прецизиране и конкретизиране на разпоредбата относно одобряването на споразуменията за решаване на делата в съдебно производство. Между всеки подсъдим и държавата е налица и се развива самостоятелно наказателно правоотношение, поради което не се изисква съгласието за одобряване на споразумението от останалите подсъдими и защитниците им.

154-01-13 04-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163510/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се възлага на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да съгласува всеки законопроект, внесен в Народното събрание, относно наличието на корупционен риск, както и да извършва последващ анализ на въздействието на закона

154-01-9 03-02-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163505/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Разширяване на настоящите правомощия на КЗК с правото за извършване на проверки на място в частни помещения (например домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества или на сдружението на предприятия), ако има основателно подозрение, че в тези помещения се съхраняват служебни документи и КЗК е получила съдебно разрешение за извършване на проверката; Възможността при установено нарушение на конкуренцията да бъдат санкционирани икономическите правоприемници на предприятието - извършител на нарушението; Предвижда се възможността сдружение на предприятия, на което е наложена санкция, но което не е в състояние да я плати, да изиска от своите членове да направят вноски за покриване на размера на санкцията в определения от комисията срок; Предвиждат се норми, които забраняват определено поведение в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти - абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики; Предлагат се и редица други допълнения и изменения

102-01-8 29-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163501/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за наследството

Със законопроекта се предвижда, когато в наследството има недвижим имот, за който няма вписан акт за собственост на наследодателя в имотния регистър, по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството, нотариуса по местонахождение на недвижимия имот да издаде констативен нотариален акт по чл. 587 от ГПК. Предлага се и нотариуса да посочи в нотариалния акт размера на съответните идеални части на сънаследниците съобразно техните наследствени дялове

154-01-6 28-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163499/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроекта се предвижда изграждането на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“ в Република България, чрез която информацията относно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в една база данни. Осигурява се възможност за електронен обмен на данни във връзка с предоставяне на информация между правоимащите органи и лица, свързана със запорирани вещи. Предвижда се чрез информационната система „Национален регистър на запорите” Министерството на правосъдието да предоставя електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.

102-01-7 21-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163494/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Със законопроекта се въвеждат допълнителни изисквания, произтичащи от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия и на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Предлага се допълването с посочване на всички възлагащи органи и възложители така, както са определени в чл. 6 и 7 от Директива 2014/23/ЕС , при запазване на установеното в националното законодателство правило за ограничаване на кръга на субектите, които може да възлагат концесии и да са страна по концесионен договор. Предвижда се прецизиране на разпоредби от приложение № 4 към чл. 26 от ЗК, с което се правят съответните уточнения за кои от субектите се прилага всяко изключение. Предлага се изменение на чл. 63, ал. 3 от ЗК, като императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице е заменено с възможност, преценката за прилагането на която е поставена в оперативната самостоятелност на съответния концедент. Прецизират се основанията за изменение на концесионните договори, допълват се секторните дейности и изискванията относно измененията на критериите за възлагане. Предвидени са и други изменения и допълнения

102-01-6 20-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163492/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

С настоящия законопроект се предлагат изменения и допълнения, които отговарят на констатациите на Европейската комисия от процедура за нарушение № 2018/2284 за неизпълнение от страна на Република България на задълженията по някои разпоредби на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации, касаещи общи въпроси, като приложно поле и определения. Въведени са разпоредби и от новата Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (Директива за пропорционалността). Определят се правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото регулиране.

102-01-5 18-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163490/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия; По-подробното регламентиране на разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане; Изменения свързани с определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост; Актуализация и създаване на възможност за преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане на лица, които продължават да работят и подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд; Прецизиране на разпоредбите, които регламентират правата на наследниците на осигурено лице или пенсионер; Включени са и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване по чл. 4б от КСО, както и други изменения и допълнения.

102-01-2 05-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163479/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждане на определения за редица понятия с цел внасяне на яснота относно обхвата им и постигане на съпоставимост между обхвата на дейностите с отпадъците в отделните държави членки; Стесняване на обхватът на възможните методи на изчисляване на целта по рециклиране като се въвеждат точни правила за изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които постъпват за рециклиране; Ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите

102-01-1 05-01-2021 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163478/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2030 г. За подпомагане изпълнението й, до 31 декември 2030 г. се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. Предвижат се промени в обхвата на задължените лица, като включването на търговците на течни горива за транспортни цели, които бяха изключени от схемата за задължения за периода 2014-2020 г. Предвиждат се промени в Закона за енергетиката с цел въвеждане на изисквания за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ, както и други изменения.

002-01-74 30-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163475/

Остави коментар
Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

С проекта на закона се цели въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки.Предвижда се създаването на правна рамка за защита на правата на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и актуализиране на съществуващата правна рамка за продажба на стоки. Проектозаконът създава правна регламентация на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки и прави изменения и допълнения в сега действащата нормативна уредба на договорите за продажба на стоки, уредена в Закона за защита на потребителите. Предвиждат се механизми, които гарантират, че правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани или заобикаляни, както и редица други допълнения.

002-01-76 30-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163477/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предлага отпадането на част от задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, и по отношение на които докладът за Националната оценка риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове на ЗМИП, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент, както и редакции, имащи за цел предвиждане на изрична правна възможност за сключване на писмени споразумения за сътрудничество и обмен на информация между компетентни органи за надзор в държавите членки. Предвидени са и промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в Закона за Комисията за финансов надзор, които се налагат във връзка с отпадането на определени категории субекти от чл. 4 на ЗМИП.

002-01-73 29-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163473/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател

Влизането в сила на споразумението ще осигури достъп на страната ни до средствата от Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Максималният среден срок до падежа на заема е 15 години, като срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца, считано от 30 септември 2020г. Със заемът, поискан от страната ни ще бъдат допълнени националните усилия за преодоляване въздействието от COVID-19 и социално-икономическите му последици за работниците и самостоятелно заетите лица. Ще се осигури ликвидност за финансиране на разходи, необходими за изплащането на компенсации за работодателите, в размер на 1 млрд. лева

002-02-23 15-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163463/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предлага хората, които са останали без доходи, когато същите са длъжници по договори за кредит, нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения и преди началото на извънредното положение не са изпаднали в забава за повече от три месеца, да могат да поискат отсрочване на задължението си за срок до два месеца от отмяната на извънредната обстановка. Същата възможност се предвижда и за фирмите, които са кредитополучатели, но поради пандемията и ограничителните мерки са преустановили или сериозно са ограничили дейността си. Предлага се и от момента на подаване на заявлението за отстрочване да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение.

054-01-115 11-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163462/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда по време на извънредната епидемична обстановка и 2 месеца след нейната отмяна, за физическите и юридическите лица да бъде намален размера или да се освободят от плащане на вноските за наем и за ползване на имоти държавна или общинска собственост, когато са ограничили или преустановили дейността си в тях в следствие на ограниченията и мерките по време на пандемията.

054-01-114 10-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163459/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предвижда отпадането на "търговците на едро" като задължени субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

054-01-112 09-12-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163455/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Със законопроекта се предвижда получаването на банкова ваканция за кредитополучателите, физическите и юридическите лица за периода на извънредната епидемична обстановка, за която са наложени ограничителни мерки за нормалното функциониране на отделни отрасли на икономиката.

054-01-109 02-12-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163447/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Членството на България в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще допринесе за постигането на основни политики на страната ни в областта на енергетиката чрез обмен на информация, опит и най-добри практики, както и ще съдейства за изпълнението на заложената цел в одобрената пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР.

002-02-21 30-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2020/112/ЕО на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на директивата относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия. Предвижда се и въвеждането на инструмент, който ще позволи да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия.

054-01-106 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163439/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предлага магистър-фармацевт да заменя предписан лекарствен продукт с друг такъв, който е с най-ниската цена, със същото международно непатентно наименование, предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Предвижда се лекуващия лекар да бъде информиран за замяната, като тя няма да се допуска за лекарствени продукти със специфични критерии на прилагане и предписване, както и при отразено на рецептата изрично писмено указание от предписващия лекар съдържащо причините, налагащи продукта да не се заменя.

054-01-107 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163442/

Остави коментар
Законопроект за трюфелите

Със законопроекта се уреждат обществените отношения свързани с търсенето, събирането и ваденето на трюфели,като по този начин се гарантира качественото им придобиване и опазването на естествените им находища. Налагат се редица изисквания към търговците в сектора и се регулира използването на кучета. Предвижда се възможност за създаване на браншови организации от страна на физическите и юридическите лица, извършващи дейности по ползване, култивиране, изкупуване, съхранение, първична обработка, транспортиране и търговия с трюфели. Предлага се изготвянето на регистър на ловците на трюфели и на търговците, както и редица други предложения.

054-01-108 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163443/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Съществените промени в икономическите условия и в българското законодателство след 1990г. налагат подписването на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Създават се предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Вземат се предвид актуални стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане и се цели създаването на по-ефективен механизъм за административно сътрудничество в данъчната област между двете страни.

002-02-20 27-11-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163440/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Със законопроекта се предлага създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под карантина и изолация на съответните лица, чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения, което да подпомогне дейността на инспекциите в борбата с COVID-19. Предвиждат се изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани за определен срок от време износ на лекарствени продукти от територията на Република България.

054-01-105 13-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163434/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Със законопроекта се цели продължаването на започналата реформа в сектор "Енергетика" за въвеждане на пълна либерализация на пазара на едро и интегриране на националния пазар в общия европейски пазар на енергия. Предвижда се отпадане на сделките за закупуване на студен резерв за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Цели се привеждането на националния закон в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485, като изрично се предвижда, че операторът осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

054-01-103 11-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163432/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Със законопроекта се цели да се създадат необходимите законови предпоставки за интегриране на данни от различни информационни системи, с което да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово стимулиране на земеделските стопани. Предвижда се възможност при обновяване на информацията в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) да могат да се използват и безплатни източници на информация, които да подпомогнат извършването на оценка на реалното ползване на площите. Цели се прецизиране на текстове по отношение слой „Постоянно затревени площи“, като същите са съобразени с решения в хода на съдебни процедури и установени непълноти в текущите разпоредби. Законопроектът предвижда удължаване с пет години на срока, определен в § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд. Предвиждат се и други изменения и допълнения.

002-01-65 10-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163429/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Със законопроекта се цели създаване на правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне, съобразно стандарти за качество, и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването. Предлага се осигуряването на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. Предвижда се разширяване на кръга на лицата - обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

002-01-67 10-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163431/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги "Подкрепа за териториална декарбонизация" между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие

Със Споразумението се предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да осигури подкрепа на Министерството на енергетиката за изготвянето на териториални планове за справедлив преход към декарбонизация в осем региона на страната във връзка с изпълнение на изискванията на Механизма за справедлив преход. Подготовката на териториалните планове е ключово условие за получаването на подкрепа от Фонда за справедлив преход във връзка с европейската Зелена сделка.

002-02-19 09-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163427/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Със законопроекта се предлагат промени свързани с прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.Държавите-членки могат да допуснат, на прозрачна и недискриминационна основа, временни изключения от прилагането на разпоредбите на регламента по отношение на вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници. Предвидено е прецизиране на случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз. Предлага се прецизиране и на разпоредбите относно независимостта на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, изискванията към превозните средства преди да бъдат използвани в железопътната мрежа и към лицата, отговорни за поддържането им.

002-01-63 02-11-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163422/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предлага въвеждането на приоритетни зони за въздействие за прилагане на интегриран подход по ЗРР в действащото законодателство, касаещо устройството на територията и устойчивото развитие, като по този начин ЗУТ и ЗУЧК се привеждат в съответствие със ЗРР; Предвиждат се изменения в Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

054-01-102 30-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163420/

Остави коментар
Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност

Със законопроекта се предлага транспонирането на Директива ЕС 2019/1023 в българското законодателство. Цели се да бъдат защитени правата и интересите на физическите лица, както и да се осигури справедливо удовлетворяване на техните кредитори. Предвижда се създаването на пълна правна рамка с механизми за защита, правила и условия за тяхното прилагане, когато е възникнала невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на длъжници - физически лица в двете хипотези - когато са осъществявали търговска или друга стопанска дейност, така и когато не са извършвали такава. Производството по защита на физическите лица при неплатежоспособност ще бъде уредено като охранително производство. Предвижда се създаването на Регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията. Предвиждат се и други допълнения.

054-01-101 29-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163414/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждането на нови разпоредби, които обхващат вътреобщностните дистанционни продажби на стоки, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, вътрешните дистанционни продажби и доставките, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс; Нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро; Прецизирането на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги; Предлага се редакцията на разпоредбите в ЗДДС в посока мярката, свързана с използването на СУПТО, да бъде запазена, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца, а не като задължение. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

002-01-57 27-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163409/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждането на изискване за издаване на одобрение на финансов холдинг и на финансов холдинг със смесена дейност, на предприятие майка на група, в състава на която има институция (банка или инвестиционен посредник); Задължение за групите от трети държави, притежаващи активи в Европейския съюз в размер над 40 млрд. евро, да създадат междинно предприятие майка от Европейския съюз, с което да се улесни надзорът върху групата и да се постигнат по-ефективни възможности за преструктуриране; Нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително в процеса на надзорен преглед; Усъвършенстване на разпоредбите на закона, свързани с лицензионния режим на банките, за да се постигне съгласуваност и последователност с изискванията, които регламентират тяхното вътрешно управление, и да се гарантира извършването на всеобхватна надзорна преценка. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения

002-01-56 26-10-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/163408/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Създаването на възможност дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа да надвишава 3 на сто от БВП при извънредни обстоятелства (необичайни събития) извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор "Държавно управление"; Разширяването на възможността при наличието на извънредни обстоятелства извън контрола на Министерския съвет, имащи сериозно въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“, годишният ръст на разходите да надхвърли референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт; С проекта на закона се предвиждат и други изменения и допълнения.

002-01-54 22-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163403/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Предоставяне на възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка; Когато орган по приходите или публичен изпълнител следва да извърши процесуални действия спрямо юридическо лице, което няма законен представител за повече от три месеца, същият да поиска от районния съд да назначи особен или временен представител, за да може да продължи съответното производство по ДОПК; Създаване на възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия; Добавянето на две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено; С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

002-01-53 21-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163398/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвижда удължаване до 31 декември 2022г. на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

002-01-51 15-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163389/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се предлагат следните основни промени: Допълването и уточняването на изискванията, произтичащи от европейското законодателство по отношение на допустимите промени в хода на изпълнението на договорите и осигуряването на гаранции за изпълнението на ангажименти като държава - членка на Европейския съюз; Въвеждането на допълнителни правила, свързани с прилагане на централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки; Прецизирането и допълването на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им, както и други изменения и допълнения

002-01-50 14-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163388/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Със законопроекта се предвижда въвеждането на данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работа заплата. Oт облекчението ще се ползват и лица, които към момента на подаване на данъчната си декларация имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, като същите ще бъдат прихващани от страна на НАП по реда на ДОПК.

054-01-95 14-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163386/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИДЗУТ) се предвиждат следните съществени промени: Приемането на наредба от Министерския съвет, която да определи общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да утвърди образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на закона; Реализирането на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който се създава, развива и поддържа от министъра на регионалното развитие и благоустройството; Предвижда се министърът на регионалното развитие и благоустройството, областният управител и кметът на общината да организират поддържането на Архив на одобрените устройствени планове и измененията им, Архив на издадените строителни книжа и да организират публикуването и поддържането в актуален вид на информацията в Единния публичен регистър по устройство на територията; С цел намаляване на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса със законопроекта се предлага установяването на облекчен режим за изграждането на оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, и парници с временна преносима конструкция, като в допълнителните разпоредби на закона са създадени легални дефиниции за понятията „оранжерия“ и „парник“. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

002-01-49 12-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163385/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия

Със законопроекта се увеличава срока за привеждане на органите за управление и контрол на всички видове публични предприятия в съответствие с изискванията на ЗПП на 16 месеца.

054-01-94 09-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163384/

Остави коментар
Законопроект на Закон за българския жестов език

Законът ще въведе разпоредби, отнасящи се до признаването и равностойното прилагане на българския жестов език в различни сфери на обществения живот. В проекта на закона са регламентирани правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряване на условия за използване на българския жестов език съобразно загубата на слуха и степента на увреждане на зрението на децата и учениците. Предоставена е възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет в училищата. Уредена е възможност за създаване на Съвет за българския жестов език с консултативни функции, който да подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език. Със законопроекта се предвиждат и още редица други допълнения

002-01-48 07-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163380/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Със законопроекта се цели да бъде разширен максимално капацитета на лабораториите за обслужване на пациенти и справяне с драстичното намаляване на кадри в специалностите "Клинична лаборатория", "Микробиология" и "Вирусология". Предвижда се разширяване на понятието за самостоятелна медико-диагностична и медико-техническа лаборатория, като освен лекар, дейността ще може да извършва и биолог с магистърска степен по специалност "Биохимия", специалност "Генетика и геномика", специалност "Вирусология", или специалност "Микробиология и микробиологичен контрол".

054-01-92 01-10-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163377/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България

С проекта на изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България се предлага статута на едно населено място в кметство да се определя от наличието на над 100 жители, вместо досегашните 350.

054-01-91 29-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163354/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

С Решение № 570 на Министерския съвет от 03.10.2019г. е одобрено намерението на Република България за членство в Международната асоциация за развитие (МАР) от Групата на Световната банка. Участието на България в такава организация ще даде възможност за присъединяване към политики и инструменти на още една международна институция, насочени към разшрешаване на релевантни в глобален план въпроси, както и към инициативи за глобална солидарност.

002-02-17 29-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163353/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Със законопроекта се цели изпълнение на ангажиментите на Република България като държава - членка на Европейския съюз (ЕС), за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). Предвижда се прецизиране на условията, които могат да съдържат общите изисквания и разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и позиция на геостационарната орбита. Предлагат се изменения в разпоредбите, отнасящи се за правата на потребителите – въвеждане на нови изисквания относно преддоговорната и договорната информация, прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на договора. С проекта се предлагат и изменения, свързани с прилагането на някои от основните принципи на комплексното административно обслужване и изискванията на Административнопроцесуалният кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление, за да се избегне необосновано изискване гражданите и бизнесът да предоставят информация и документи, които вече са налични в администрацията. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения.

002-01-47 28-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163352/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Със законопроекта се цели осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда. Предвижда се засилване на участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез осигуряване разпространение на информация. Осигурява се достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти чрез отлагане с една година на срока за докладването им, като по този начин периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години. Предвижда се включването на възможност по чл. 5, ал. 3 от ЗЗШОС министърът на околната среда и водите да оправомощава длъжностни лица по закона.

002-01-45 18-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163348/

Остави коментар
Законопроект за виното и спиртните напитки

Приемането на нов закон е породено от необходимостта да се гарантира изпълнението на препоръки от страна Европейската комисия (ЕК) по отношение на конкретни разпоредби, които водят до разминавания между действащото право на Европейския съюз (ЕС) и действащия Закон за виното и спиртните напитки. В законопроекта са уредени условията и редът за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане на територията на страната, като са определени и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешения за лозови насаждения. Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход (ЗНП), вината със защитено географско указание (ЗГУ), сортовите вина без ЗНП и ЗГУ и вината без ЗНП и ЗГУ, както и редът за предоставяне на правна закрила. Предвидена е регулация на статута на лицата, които произвеждат и предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет. Уредени са техните задължения, свързани с ежегодното подаване на декларации и воденето на дневници. Със законопроекта се предвиждат и още редица други допълнения.

002-01-44 11-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163344/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията

С членството на Изпълнителната агениция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в Международната мрежа за МСП ще бъде открита възможност за намиране на потенциални партньори за финансиране, участие в съвместни проекти, достъп до презентации и контакти, участие в уебинари, както и достъп до платформи за разпространение на информация. ИАНМСП участва активно и в инициативи на европейско ниво, сред които е и Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията. Основната цел на Асоциацията е насочена към изграждане на общи позиции на европейските организации за насърчаване на търговията при осъществяване на сътрудничество с Европейската Комисия и останалите институции на ЕС и националните организации за насърчаване на търговията.

002-02-15 11-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163345/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

С предлаганите изменения в Закона за лечебните заведения се цели привеждането на закона в съответствие със Закона за публичните предприятия по отношение на изискванията за избиране и назначаване на членове на органите за управление и контрол на държавните и общински лечебни заведения, както и на изискванията за предсрочното прекратяване на договора. Предвиждат се и промени в Закона за публичните предприятия насочени към изясняване на приложимите правни норми по отношение на възможностите управител/изпълнителен директор на лечебно заведение да упражнява преподавателска дейност, както и относно броя на членовете на съвета на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ, които попадат в категорията "големи" публични предприятия.

054-01-89 10-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163342/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост

Със законопроекта се предлага въвеждането на забрана за безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост, придобити по реда на чл. 54, ал.1 от ЗДС, като забраната ще бъде вписвана по партидите на придобитите имоти. Предоставя се възможност общините да могат да заменят или да внесат като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти, но само в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се да отпадне задължението на общините при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от 5 години от придобиване на имотите, да прехвърлят собствеността върху тях на държавата

054-01-88 04-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163336/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9,00 лв. на 12,00 лв. от 1 октомври 2020 г. Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от четири на седем месеца

002-01-42 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163332/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

С проекта на допълнение на Закона за бюджета на НЗОК се цели създаването на възможност при неусвояване на бюджетните средства за 2020г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред

002-01-43 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163333/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Предложените изменения и допълнения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия са насочени към намаляване на административната тежест, както на служителите на МВР, така и на гражданите и фирмите, които попадат под обхвата на закона. Предвижда се контролната дейност, свързана с производството на оръжие да бъде възложена на Министъра на икономиката и на междуведомствената комисия, отговаряща за това. Предлага се уеднаквяването на режима на копията на исторически оръжия

054-01-87 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163335/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз

Със споразумението договарящите държави членки прекратяват сключените помежду им двустранни инвестиционни договори, включително съдържащите се в тези договори клаузи, с които се удължава защитата на инвестиции, направени преди датата на прекратяването, за допълнителен период от време, както и клаузи за удължаване на защитата, които се съдържат в прекратени двустранни инвестиционни договори. Паралелна цел е регламентирането на международните инвестиционни арбитражни дела, които са образувани въз основа на арбитражни клаузи, съдържащи се в двустранните инвестиционни договори между договарящите държави

002-02-14 03-09-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163331/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Предвижда се преобразуването на ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код и преминаване към регистрация на тази категория физически лица по 9-значен ЕИК; Предлага се да бъде ограничена публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ за категорията физически лица, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 16, буква „а“ от ЗРБ, относно ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице; Предвижда се отпадането на издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ, и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства, чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, както и други изменения и допълнения

002-01-40 28-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163322/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Предвиждат се изменения и допълнения във връзка с отстраняване на допуснати непълноти в разпоредбите на ЗУТ, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор. Предлага се завишаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Разширява се кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, съответно на глоби на физическите лица. Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-39 25-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163321/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Със законопроекта се предвиждат следните промени: Осигуряване на мерки на национално ниво за прилагане на вторичното право на Европейския съюз относно надзора на пазара на морското оборудване във връзка с изискванията на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване; Допълнителни гаранции за прилагането на чл. 72, ал. 8 от КТК, които са свързани с повишаване на безопасността по море и предотвратяване на замърсяването на морската околна среда във връзка с риска от инциденти в резултат на използването на морско оборудване, което не е в съответствие с нормативните изисквания; Създаване на специален ред за надзор на пазара на морското оборудване, както и определяне на орган, на когото се възлагат функциите на „орган за надзор на пазара на морското оборудване“; Въвеждането на административнонаказателни разпоредби във връзка със случаите на възпрепятстване осъществяването на правомощията на инспекторите, осъществяващи надзор на пазара на морското оборудване, или на неизпълнение на заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”; Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения

002-01-37 14-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163318/

Остави коментар
Законопроект за индустриалните паркове

В момента в България няма нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики и особено за развитие на техния ключов инструмент -индустриалните зони и технологични паркове. Със законопроектът ще се регулира изграждането, функционирането и развитието на индустриалните паркове в страната.

002-01-36 13-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163316/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010). Предвиждат се промени свързани със задълженията на Република България за докладването на екологични щети пред Европейската комисия (ЕК), като се прецизират информацията и данните, които страната ни ще предоставя. Определят се и следващите периоди на докладване, а именно до 30 април 2022 г. и на всеки пет години след това. С предлаганите промените не се въвеждат нови процедури, а се прецизира контролът при изпълнение на мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за отстраняване на екологични щети

002-01-35 11-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163315/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

Със законопроектa се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Предвижда се доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения на изискванията на Регламента по реда на Гражданския процесуален кодекс(ГПК). Предлага се още възможността за предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтова, както и други изменения и допълнения

002-01-33 07-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163312/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България

Oблекчaване на въздействието на пандемията върху заетостта на населението и най­-засегнатите икономически отрасли, смекчавайки преките ефекти от тези извънредни обстоятелства върху публичните разходи на държавите членки. Инструмента ще предоставя финансова подкрепа на държави членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Той ще финансира също някои здравни мерки на работното място, целящи намаляване на рисковете за здравето и осигуряване на безопасни условия на труд. За набирането на средствата за финансовата помощ, отпускана по Инструмента, е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на насрещни гаранции за риска, поет от Съюза, в общ размер на 25 млрд. евро. Размерът на изискуемата от дадена държава гаранция е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС. Предоставянето на гаранцията от всяка държава е регламентирано в индивидуално гаранционно споразумение по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година, сключено между Европейската комисия и държавата членка

002-02-13 07-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163313/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предвидените изменения и допълнения се цели актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления по чл. 172а, 172б и 173 от НК срещу интелектуалната и индустриалната собственост, както и онлайн детската сексуална експлоатация по чл. 155б, 155в и 159, ал. 3 от НК с оглед на постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените от закона наказания.

002-01-34 07-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163314/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изрично регламентиране на задължението на държавата да насърчава социалния диалог и двустранното сътрудничество между социалните партньори и целите, към които следва да се насочват усилията в тази област; Усъвършенстването на процедурата по разпростиране на сключените отраслови или браншови колективни трудови договори, като министърът на труда и социалната политика ще може да разпростира колективния трудов договор или отделни негови клаузи след изразено писмено съгласие от всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище; Регламентиране на процедурата по вписване на колективните трудови договори предвиждаща вписване в регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя; Включване на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които могат да наемат работници за един ден за извършване на краткотрайна селскостопанска работа; Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения.

002-01-32 03-08-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163309/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Със законопроектa се предвижда създаването на условия за пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка. Целта е да се установи единна процедура за кандидатстване, водеща до комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт. Предлага се студентите - граждани на трети държави, които завършват образованието си в Република България, да могат да продължат да работят в страната, без да е необходимо да напускат нейната територия с цел издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Предвижда се още уреждането на процедурата по събиране на семейството на чужденец с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България. Със законопроекта се предвиждат и още редица изменения и допълнения.

002-01-31 30-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163303/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда

Със законопроектa се предлага обявяването на 15 август за официален празник в националния ни календар и означаването му като "15 август - Успение на Пресвета Богородица".

054-01-82 30-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163294/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси

С допълненията в закона се предлага да се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделски земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка. Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети с наредба по чл. 1, ал. 2 в границите, определени в закона в лева на декар в зависимост от категорията на земята. Предлага се също така държавата и общините да бъдат освободени от заплащането на данък.

054-01-79 29-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163289/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Със законопроектa се предлага разширяването на законовите възможности за субсидиране със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, както и лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала. Предлага се всички останали лечебни заведения за болнична помощ също да могат да бъдат субсидирани за поддържане на готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести да оказват медицинска помощ при разпространение на заразна болест

054-01-80 29-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163290/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

С проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)се цели: - осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване; - създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждане на споразумението; - ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване; - повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията – допълване на правилата за отвод, само писмена форма на предупреждението и др.; - създаване на ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството. С проекта на закона се предвиждат редица изменение и допълнения.

002-01-30 23-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163283/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

С предложеният законопроект се създават правила за прехвърляне на потребителски вземания към финансови институции, занимаващи се със събиране на вземания, като се въвежда и ред за извънсъдебното им събиране. Въвежда се забрана за прехвърляне на вземания срещу потребител освен с изричното, писмено и индивидуално уговорено съгласие на последния.Създава се задължение при прехвърлянето от един на друг кредитор, длъжникът да бъде информиран за това. Предлага се също така с цел осигуряване на яснота на длъжника относно легитимността на финансовата институция, на която е прехвърлено вземането, купувач на вземането да бъде само лице, вписано в регистъра по 3а от Закон за кредитните институции.

054-01-76 23-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163282/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

С допълненията в закона се предлага до приемането на Кодекс за социална подкрепа и публикуването му в Държавен вестник, да се наложи мораториум върху употребата на членовете на Закона за социалните услуги. Предвижда се още всички изменения и допълнения предвидени в други закони да бъдат невалидни до приемането на Кодекс за социална подкрепа и публикуването му в Държавен вестник

054-01-75 21-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163270/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроектa се предлага възможността за парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг подлежащ на изпълнение акт, по искане на кредитора съдебният изпълнител да може да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. Цели се намаляването на съдебните производства и спестяването на разходи за гражданите и бизнеса

054-01-67 10-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157514/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Законопроектът предвижда ново удължаване на експертните решение на ТЕЛК и НЕЛК до два месеца след отмяната на епидемичната обстановка в Република България

054-01-69 10-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157516/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Преодоляване на съществуващите несъвършенства в уредбата относно Съвета за развитие на гражданското общество, като отпаднат всички негови дейности, които не съответстват на статуса му на консултативен орган и са свързани с финансирането на гражданските организации с публични ресурси; Предлага се създаването на специален регистър към Министерството на финансите, в който да се отразяват всички източници на средства за финансиране на дейността на юридическите лица с нестопанска цел за осъщестяване на общественополезна дейност, както и тези в частна полза в размер над 1000 лв., когато източниците на финансиране са от чужда държава или чуждестранно физическо или юридическо лице, с изключение на получените средства от Европейския съюз; Изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предвиждащо задължение за деклариране на председателите и членовете на органите за управление на юридическите лица с нестопанска цел, аналогично с това на лицата, заемащи висши публични длъжности, както и други изменения

054-01-60 01-07-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157496/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни

Със законопроектът се предлага нормативно да се задължат всички физически и юридически лица, собственици на интернет сайтове, платформи, блогове, профили в социални мрежи и др. да оповестяват на публично място на сайта информация зa ce6e cu, в качеството им на администратори на лични данни. За физическите лица тази информация ще е трите имена и адрес, а за юридическите- наименование, ЕИК, идентификатор и др. В мотивите на законопроектът е описано, че предложението е във връзка справянето с фалшивите новини и тяхното разпространение покрай пандемията с Ковид - 19 и др. Предвижда се лицата да носят отговорност при обработването на лични данни и разпространението на дезинформация в интернет и др.

054-01-47 28-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157454/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

С Регламент (ЕС) 2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) 1305/2013г. във връзка със специалната мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в отговор на избухването на COVID-19 е създадена възможност страните членки да разпишат и приложат в рамките на Програмата за развитие на селските райони нова мярка. Тази мярка ще позволи България да се възползва от наличните финансови средства в своите Програми за развитие на селските райони 2014-2020, за да подпомогне земеделските стопани и малките и средни предприятия, които са особено засегнати.

054-01-58 26-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157489/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

Със законопроекта се предлага въвеждането на десетгодишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица. Предвижда се промяната в Закона да започне да действа шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.

054-01-56 25-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157487/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Законопроектът предвижда забрана за продажба на енергийни напитки на лица под 18 годишна възраст и прадажбата им в близост от 50 метра до учебни заведения. Законопректът въвежда също така и понятие за енергийна напитка.

054-01-57 25-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157488/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Уточнява се целта на Закона, като се акцентира върху това, че чрез социалните услуги се осъществява закрила на семейството, децата, възрастните хора, както и че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност; Предвижда се при изготвянето на индивидуална оценка за потребностите на дете, информацията да се предоставя със съгласието на родителя, настойника или попечителя; Предлагат се изменения във Закона за закрила на детето засягащи оспорването на заповедта за временно настаняване по административен ред и др.

054-01-55 23-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157483/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Със законопроекта се предлага намаление с петдесет процента на данъка върху моторните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3.5 т., които използват автомобилни газови уредби. Изменението влиза в сила от 1 януари 2021 година.

054-01-54 19-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157479/

Остави коментар
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

Със законопроектът се предлага цялостната отмяна на Закона за социалните услуги, провеждането на обществен дебат и изработването на нов законопроект, който ще позволи новият закон да влезе в сили от 01.01.2021г.

054-01-53 10-06-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157471/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Улесняване на достъпа на предприятията до различни форми на финансиране чрез капиталовия пазар като се гарантира необходимото ниво на защита на инвеститорите в ценни книжа; Усъвършенстването на нормативната уредба във връзка с изготвянето, одобрението и разпространяването на проспекта, който емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар публикуват; Предвижда се прецизирането и усъвършенстване на действащите разпоредби свързани с емитентите, техните задължения, както и други изменения; Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти свързани с привеждането му с изискванията на директивите на ЕС, намаляване на административната тежест, както и прецизиране на административните мерки; Предвидени са още изменения в Закона за Комисията по финансов надзор, Кодекса за застраховането и Търговския закон

002-01-19 27-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157452/

Остави коментар
ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Със законопроектът се предвижда да се ограничи нерегламентираният внос и третиране на отпадъци, като се въведе еднакъв режим за всички дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на отпадъци. Разширява се обхвата на банковите гаранции, както и регистъра по чл. 94, ал.3 става публичен и се въвежда изискване за съдържанието му и др.

053-11-9 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157444/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Със законопроектът се предвижда създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, както и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се с правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление.

002-01-18 21-05-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157443/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за ресторантьорските и кетъринг услуги и разпространението и продажбата на художествена, научна и учебна литература, за ограничен период от време - до 31 декември 2021г.; Увеличаването на минималния осигурителен праг за 2020г. от 610 лв. на 800 лв. по отношение на хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации; Предоставяне на ваучери за настаняване с номинална стойност от 210 лв. за лицата, които са на първа линия в битката с коронавируса

054-01-43 15-05-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157437/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Със законопроектът се предлага удължаване на сроковете от един месец до една година, след края на извънредното положение , в който туроператорите трябва да възстановят всички плащания, които са получили от пътуващите. Също така се предлага за подкрепа на хотелиерският и ресторантьорският бранш, за времето през което действа настоящият закон, но за срок не по-дълъг от три месеца НОИ да превежда 60 на сто от размера на средномесечният осигурителен доход за месеците юни, юли, август 2019 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя до 30% от средносписъчният състав за посочените месеци от 2019г. Осигурителите се задължават за срок от една година да не прекратяват трудовите отношения с осигурените лица. Предлага се също така и раздаването на ваучери за вътрешен туризъм. Друго предложение в подкрепа на туристическият бранш е концесионерите на плажовете да предлагат безплатни принадлежност, а през този период концедентът да намали наемното възнаграждение с 50%

054-01-34 27-04-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157416/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен Кръст

Със законопроекта се дава правна възможност върху имоти - публична или частна държавна собственост, с изключение на имотите - изключителна държавна собственост, да може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Българския Червен Кръст за трайното задоволяване на обществени потребности, предвид осъществяваните от него дейности с обществено-полезна насоченост и значимост

054-01-20 09-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157370/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Със законопроекта се предвижда допълването в определението за "тютюн за пушене (лула за цигари)" на минимална норма за тегловно съдържание повече от 0.65% глицерин. В Закона за гражданското въздухоплаване се предлага изменение с отпадането на нормативното изискване министърът на финансите да бъде съвносител в Министерския съвет на нормативния административен акт по чл.122 от закона уреждащ размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират. Предвидени са още изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за достъп до обществена информация

054-01-19 05-03-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157365/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изграждането на нови структури за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво; Разработване на териториални планове за управление на мрежата, както и намаляването на административната тежест; Прецезиране на разпоредбите свързани с терминологията по отношение на защитените видове; Премахване на изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридическите лица, както и други изменения

002-01-12 05-03-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157366/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването чрез създаването на централизирана административна информационна система (ЦАИС) "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети, което ще позволи комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ, както и усъвършенстването на работните процеси на институциите за предоставянето на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за бизнеса; Обезпечаването на прилагането на ЦАИС "Единна входна точка" чрез изменения и допълнения в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за Националната агенция за приходите и Закона за статистиката;

054-01-18 27-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157358/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Поддържането на регистър, в който се съдържа информация за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и въвеждането на изисквания за информацията, която следва да се съдържа в регистъра; Регламентирането на критерии за класифициране на инсталации за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци; Въвеждането на дефиниция на понятието "възстановен продукт

054-01-16 21-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157354/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на отпадъците; Извършването на 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; Промени в Закона зa данъците върху доходите на физическите лица, с които се премахва облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци

054-01-14 19-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157351/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се дава възможност на общините да въведат критерии за извършване на редица дейности на територията на гробищни паркове. Цели се поддържането на реда в гробищните паркове, защитата на интересите на гражданите, създаването и прилагането на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, както и пресичането на злоупотреби и нарушения

054-01-12 14-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157347/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на ЗУСЕСИФ; Уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, с този въведен в АПК за касационните производства - 0,8 процента от материалния интерес;

054-01-10 12-02-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157344

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени:Създаването на условия за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС) и Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г.за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, чрез създаването на национален или европейски патент с действие на територията на Република България, за които има вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си в обхвата, в който се припокриват, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в Европейския патентен бюлетин; Съобразяването с изискванията на Регламент 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти чрез определянето на реда, по който протича производството пред Патентното ведомство за подаване на уведомление за прилагане на изключението от сертификата за допълнителна закрила, както и сроковете за произнасяне; Трансформация на модела на административно обслужване и намаляване на административната тежест за бизнеса чрез изчерпателно регламентиране на въпроси като упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, дружества или съдружия в регистрите, издаването на удостоверения, спирането и прекратяването на дейността, отписването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение; Повишаването на качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила; Постигнето на яснота, прозрачност и повишаване на качеството и бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражняват сами правата си, както и други изменения

002-01-11 04-02-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157340/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Подобряването на качеството на административната услуга „Регистриране на културни организации и институти“ чрез увеличаването на срока за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации, регламентирането на основанията за вписване и заличаване, въвеждането на срок за административния орган за извършване на вписване или мотивиран отказ; Определянето на редът за извършване на наблюдение, анализ и оценка на дейността на културните институти чрез наредба на министъра на културата

002-01-8 28-01-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157333/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвижда възможност за работодателите да договарят със своите служители непушачи, или такива които не пушат по време на работа, допълнителен годишен платен отпуск до два работни дни.

054-01-5 23-01-2020 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157324/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Организирането на лотарийни игри само и единствено от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с изключение на томбола, бинго, кено и разновидностите им; Съвместното назначаване на органите на управление на ДП БСТ от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите; Въвеждането на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийни игри, от търговските обекти намиращи си в близост до учебните заведения; Промяната в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта чрез увеличаването на средствата от дейността на ДП БСТ

054-01-4 16-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157315/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Със законопроекта се предвижда намаляване на административната тежест и броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия като чрез транспортната система RegiX ще се верифицира нужната информация, подадена от заявителите за вписване в регистъра.

054-01-2 14-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157308/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Приемането на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в изпълнение на ангажиментите възложени с Решение № 704 на Министерски съвет от 2018г.; Създаването на условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба; Забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на възможности за конкуренция между участниците на пазара в тези области; Създаването на Национална аптечна карта, както и на предпоставки за подобряването на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти

002-01-5 09-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157305/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози са свързани с въвеждането на допълнителни изисквания с оглед упражняването на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари, както и ограничаването на фиктивната регистрация на превозвачите. Намаляването на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър. Разграничаването между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област, чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и редица други изменения.

002-01-2 08-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157302/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Прецизирането на наименованията на стратегическите документи, както и по-голяма яснота относно структурата, състава и функциите на регионалните съвети за развитие; По-ефективното координиране и сближаване на процесите на планиране на регионалното и пространствено развитие; Въвеждането на информационна платформа за целите на регионалната политика; Подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи за регионално развитие, както и намаляване на административната тежест и обем на събираната информация.

002-01-1 02-01-2020 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157301/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Създаването на благоприятни условия за сътрудничество чрез предоставяне на облекчено данъчно третиране на доходите и печалбите на местните лица на двете държави. Ограничаването на възможностите за двойно данъчно облагане и насърчаването и укрепването на икономическо сътрудничество от взаимен интерес между двете държави

902-02-35 30-12-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157300/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвижда отлагане на влизането в сила на Закона за социални услуги за 31 декември 2020г.

954-01-87 13-12-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157290/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Съобразяване с практиката натрупана в резултат от прилагането на закона, както и хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз в тази област; Внасянето на яснота при транспонирането на разпоредбите на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. и Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., както и осигуряване на условията по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията; Въвеждането на института на споразумението за прекратяване на административно-наказателното производство в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

902-01-68 10-12-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157277/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Със законопроектa се предвиждат следните основни промени: - Изваждане от приложното поле на закона на дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, на негови собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели; - Облекчаване на изискванията за регистрация; - Прецизиране на текстовете от закона с оглед на ясното дефиниране на въведените от закона забрани, както и допълване на текстовете по отношение на контролната дейност; - Прецизират се общите и специалните условия за всички дейности, както и необходимите документи за регистрация на лицата, които ги осъществяват; - Предложена е дефиниция на „краен промишлен потребител“.

902-01-65 06-12-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157273/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Нов модел за финансиране на обществените медии; Конституирането и функционирането на Фонд "Радио и телевизия"; Въвеждане на легална дефиниция за "българско музикално произведение"

954-01-85 05-12-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157269/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Законопроектът предвижда -Идентифициране на акционерите в публични дружества, улесняване упражняването на правата им и защита на предаваната във връзка с упражняването на правата им информация; - Политика за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публични дружества; - Изменения и доразвиване на разпоредбите за сключване на сделки на голяма стойност от публичните дружества и техните дъщерни компании; -Въвеждане на фигурата „упълномощен съветник“. Законопроектът ще наложи допълнителни задължения за инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.

902-01-63 29-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157263/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за публичните предприятия

Със законопроектът се предвижда ограничаване прилагането на Закона за публичните предприятия по отношение на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

954-01-82 22-11-2019 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/157256/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България"

Проектът "Междусистемна газова връзка Гърция-България" предвижда изграждането на газопровод, който пряко ще свързва националните газопреносни мрежи на България и Гърция и с газопровод ТАР. Размерът на гаранцията, която ще се предостави за финансирането на проекта е в размер на 215 милн. лева.

902-02-28 21-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157255/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляване на участието на местни и чуждестранни организации с чуждестранно участие в дейността по предоставянето и финансирането на социални услуги; Първостепенната роля на държавата в регулацията на обществените отношения засягащи социалните услуги; Недопускането на неправомерно засягане на личната неприкосновеност и правата и задълженията на субектите на социални услуги от страна на частните доставчици на социални услуги и други засягащи конституционни права.

954-01-81 21-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157254/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. С проекта на закона се предлагат правила за предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми, които засягат повече от една държава членка или държава членка и трета държава и при които съществува риск от избягване на данъчно облагане. Информацията се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, който е компетентен орган по смисъла на Директивата и ДОПК, в стандартизиран формат, в съответствие с изпълнителните актове от Европейската комисия.

902-01-62 14-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157226/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна 902-02-27 12-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157219/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

С предложените изменения и допълнения на Законa за платежните услуги и платежните системи се цели прилагане на изисквания на законодателството на Европейския съюз към регулативната рамка за платежните услуги, както и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с обезпечаване на възможността за ефективно упражняване на платежен надзор. В законопроекта са предвидени и изменения свързани с обезпечаване на регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка (БНБ) по чл. 19 от ЗПУПС. Осигуряване на възможност за допълнителна проверка при лицензиране или при придобиване на контрол върху участието в капитала на платежна институция, съответно дружество за електронни пари, за спазване на определени законови изисквания от лица, притежаващи под 10 % от капитала и редица други изменения.

902-01-61 08-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157216/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки. Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените поръчки (РОП). В него ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, независимо от вида на възложителя и на използваната от него процедура, съответно техника или инструмент, за възлагане. Във връзка с въвеждане на платформата са направени промени и за поръчки в областите отбрана и сигурност. С тях се урежда по нов начин изпращането на информация за прекратяване на процедура при тези поръчки. Съществени допълнения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители. С редакцията на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП се регламентира изрично задължението на възложителите да публикуват обявлението за създаване на квалификационна система както в РОП, така и в „Официален вестник“ на Европейския съюз и множество други изменения засягащи кандидатите по обществени поръчки.

902-01-59 06-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157206/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите има за цел да осигури прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

902-01-60 06-11-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157207/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Законопректът предвижда да се въведе механизъм за подпомагане на предприятия от индустриални отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия.

902-01-58 05-11-2019 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157204/

Остави коментар
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Със законопроекта се предвижда запазване на данъчните ставки на корпоративните данъци, както и увеличаване на минималната работна заплата с 8.9% (610 лв.). Също така се предвижда и ръст на разходите за образование и увеличаване на средствата за здравеопазване и др. С позицията на БТПП по законопроекта може да се запознаете тук - https://www.bcci.bg/news/16556 .

902-01-57 31-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157202/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С предложените изменения и допълнения се цели въвеждане на мерки в националното законодателство, чрез които да се осигурят условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар. Въвежда се изискването за извършване на стрес тестове от страна на ФПП в съответствие с Регламента. Също така се въвежда изискване документите, необходими за организиране и управление на ФПП, да бъдат съобразени с изискванията на Регламента, а управляващите дружества, както и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които управляват ФПП, да прилагат изискванията посочени в него и др.

902-01-54 16-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157195/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтени продукти

С оглед изпълнение на задължението на страната ни като пълноправен член на ЕС е необходимо да бъдат въведени в националното ни законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1581. Преразгледани и прецизирани са текстовете, които се отнасят до изчисляване на нивата на запасите по ЗЗНН, които задължените лица трябва да създават и поддържат. От съществено значение е въвеждането на определение за „нефтени продукти“, нова редакция на определението за „брутни вътрешни доставки“ и по-детайлното идентифициране на различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси.

902-01-53 15-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157194/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и с Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предлага се да бъдат въведени нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от България към друга част на същото предприятие извън страната. В изпълнение на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 се предлага и въвеждане на възможност за разсрочване на вноски на внасянето на частта от дължимия корпоративен данък, свързан с осъществен трансфер на активи или дейност на място на стопанска дейност и др.

902-01-52 09-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157187/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

С предложените изменения и допълнения се предлага отпадане на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал.1, т.6 и 7 от ЗЧРБ. Също така се предлага изрично регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите при придобиване на българско гражданство в случая, когато България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги. Законопроектът предлага по-кратки срокове за произнасяне на институциите в отделните етапи в производството по българско гражданство.

902-01-51 08-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157186/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предложеният законопроект се определя Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) като отговорна администрация за събирането на недължимо платените или надплатени суми по проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, включително на глобите и имуществените санкции, предвидени в други нормативни актове на Европейския съюз. Също така се потвърждава правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции, както и да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на ДОПК за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

902-01-50 07-10-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157185/

Остави коментар
Законопроект за възрастните хора

С проекта на закона се цели да се уреди провеждането на държавна политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на общественият живот, да осигури подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване.

954-01-73 18-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157158/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

С предложените промени се въвеждат изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол от лицензираните складодържатели, които произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20, както и тези, които притежават на територията на склада дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати. Предвижда се в три месечен срок от влизане в сила на правилника за прилагане на ЗАДС лицензираните складодържатели, включени в обхвата на изискванията за въвеждане на система за видеонаблюдение, да подадат до Агенция "Митници" искане за съгласуване на изграждането й. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в ЗДДС, като се разширява обхвата на услугите, при които фискалният бон, регистриращ продажба, може да се визуализира само на дисплея без са се издава хартиен документ при автоматите за самообслужване.

902-01-47 11-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157147/

Остави коментар
Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Основната цел на законопроекта е да създаде правни и организационни условия за активен живот на възрастните хора. Чрез него се дава възможност за ръст на "сребърната икономика", тъй като възрастните хора са потребители в много сектори и допринасят посредством заетостта. Законопроектът цели да допринесе за разкриването на потенциала на възрастното население за пълноценно участие в развитието на социалния и икономическия капитал на страната.

954-01-62 05-09-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157139/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма

С настоящият законопроект се предвиждат редица промени в сферата на туризма. Част от тях са създаване на предпоставки за по-добро управление на туризма на ниво община и въвеждане на допълнителни възможности за обсъждане и одобрение на проекта. Една от най-важните цели на законопроекта е да се оптимизират процедурите по регистриране на туроператори и туристически агенти, категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и сертифициране на прилежащите към места за настаняване и др.

902-01-44 26-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157131/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Целта на предложените със законопроекта изменения и допълнения е постигане на система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование. Със законопроекта се насърчава развитието на всяка една от институциите за висше образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата и др.

902-01-42 12-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157129/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Законопроектът предвижда разширяване на правомощията на Министъра на земеделието, храните и горите да променя със заповед сроковете за ловуване на някой видове дивеч в случай на епизоотия.

954-01-59 06-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157127/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление (ЗЕУ) е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.

902-01-41 05-08-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157125/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата

Целта на законопроекта е намаляване на административната тежест за бизнеса и изпълнение на решение №704 на Министерски съвет от 2018 год. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

902-01-40 29-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157119/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законодателната промяна се въвежда задължителен допълнителен платен годишен отпуск от един ден за всяка работничка или служителка с едно или повече деца до 18-годишна възраст.

954-01-57 26-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157118/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

С предложените промени се цели отпадане на задължението за осигурителите да заплащат на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от средното дневно брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от средното дневно уговорено възнаграждение. Това задължение преминава към бюджета на ДОО.

954-01-55 26-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157116/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост 902-02-22 25-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157114/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Законопроектът цели спирането на давността, относно имоти възстановени на училища по реда на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, тъй като има множество не решени казуси, които водят до прехвърляне на тези земеделски земи на други собственици.

954-01-50 17-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157096/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Във връзка с процедурата по закупуването на нов боен самолет и отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер 1 829,0 млн. лв., в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1 829,0 млн. лв. до 2 228,3 млн. лв. Тези промени са продиктувани във връзка с обезпечаване на необходимите средства, произтичащи от финансови задължения на Република България по международните договори.

902-01-37 15-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157090/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)

Законопроектът предвижва осъществяването на сделка за закупуването на цялостен пакет за доставка на бойна техника за сумата от 1 256 153 980 щатски договора.

902-02-19 15-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157091/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Законопроектът цели въвеждането на изискванията на Европейското законодателство - Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и Съвета в националния закон. Предвидени са санкции за неспазването на изискванията на чл. 5а, параграфи 1 и 3 от Регламента в размер от 20 000 до 400 000 хиляди лв. и за неспазването на чл. 5а параграфи 2 от 4, в размери от 500 до 5000лв. и от 5000 до 50 000лв.

902-01-38 15-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157093/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Изборния кодекс

С проекта на закона се предлага машинното гласуване да не се прилага при избори с многомандатни изборни райони, като избори за общински съветници.

954-01-48 09-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157063/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Регламентира се възможността подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощта на бенефициерите по мерките по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013г., което представлява основание за налагане на финансова корекция от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция. Създава се й правомощие на изпълнителният директор на ИАРА да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на ДОПК.

954-01-47 05-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157060/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

С приемането на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се наложиха изменения в националното законодателство. Законопроектът предвижда изменение в категориите задължени лица, въвеждане на новите по-ниски прагове на максималния месечен лимит на плащанията с платежен инструмент, както и на максималната електронно съхранявана сума на електронните пари и др.

902-01-35 03-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157059/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

С предложеният законопроект се въвеждат изменения, касаещи предстоящото въвеждане на смесена система за таксуване на пътни превозни средства, преминаващи по платената пътна мрежа - на база време и на база изминато разстояние.

954-01-46 01-07-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157058/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт

С проекта на закона се предлагат изменение в Закон за железопътният транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване с оглед предприемане на мерки, необходими според Европейската комисия, за да се гарантира независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата и за изпълнение на задълженията на Република България по Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и др.

902-01-33 25-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157050/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

С промените в закона се цели да се отстранят конституираните противоречия и да се запълнят съществуващите празноти в нормативната уредба. Създават се условията и реда, по който се извършва прехвърлянето на собственост върху язовирите. Също така се урежда и процедурата по прехвърляне на собствеността.

954-01-45 21-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157045/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

С предложените промени се цели създаване на условия за демонополизация на пазара и установяване на ликвиден борсов пазар на природен газ, като се включат мерки за преодоляване на ниската ликвидност в настоящият момент. Също така се цели и създаване на конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ.

954-01-43 19-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157042/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

С предложеният законопроект се цели да се дадат по-големи данъчни преференции на работещите родители с деца на възраст до 18 години. Променя се и начинът на ползване на данъчното облекчени, което до сега ставаше еднократно- на годишна база.

954-01-41 14-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157035/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Със законопроекта се предвижда в производството по чл. 63 ЗАНН да се създаде общ процесуален ред за търсене и присъждане на разноски.

954-01-42 14-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157036/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлага преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2016 год.

954-01-38 12-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157031/

Остави коментар
Законопроект за марките и географските означения

Предвижда се създаването на нов Закон за марките и географските означение, с който се цели част от националните норми да бъдат хармонизирани с европейското законодателство. Законът предвижда съкращаване на срокове, създаване на институти за преклузивност, заплащане на такси при първоначалното подаване на документи, премахване на действащи норми за служебно начало в административното производство, отмяна на възможност за предоставяне на доказателства в съдебна фаза и множество други регулации.

902-01-29 06-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157029/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Законопроектът предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за данък върху добавената стойност за брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца от 20% на 5% и за лекарства на 9%. Изменението влиза в сила от 1 януари 2020 година.

954-01-37 05-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157026/

Остави коментар
Законопроект за публичните предприятия

Със законопроектът се цели да се създаде и хармонизира правна рамка, в която публичните предприятия ще осъществяват своята дейност и при която правилата за корпоративно управление и оповестяване ще бъдат еднакви за всички предприятия. Предложеният законопроект цели да въведе нови стандарти за управление на публичните предприятия.

902-01-27 05-06-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157027/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 954-01-36 31-05-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157018/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 902-01-22 22-05-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156998/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 954-01-32 09-05-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156984/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Една от основните цели на законопроекта е предприемане на действия за намаляване на административната тежест за задължените по закона лица, чрез отпадане на режима за утвърждаване на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Друга основна цел е приемането на ефективни, отчитащи спецификата на националната правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност и др.

954-01-30 23-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156978/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Законопроектът предвижда промяна в чл. 1 от ЗОДОВ, с която да се разшири обхвата на закона и отговорността по повод причинените на гражданите и юридическите лица вреди за изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт, преди времето, в което е обявен за нищожен или отменен като незаконосъобразен.

954-01-26 18-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156963/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост

Законопроекта цели оптимизиране и ускоряване на процеса по изграждане на значими национални обекти и обекти с национално значение по смисъла на Закон за устройство на територията.

954-01-24 16-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156959/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Законопроектът предвижда да се въведат в системата на административните наказания следните два вида наказания: безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане в териториалната структура на МВР и др.

954-01-23 12-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156951/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги 902-01-18 08-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156940/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 902-02-8 04-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156931/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Законопроекта предвижда заличаване в ЕСГРАОН на насилствено наложените по време на т.нар "възродителен процес" имена на българските граждани, както и въвеждането на забрана подобни данни да се изискват.

954-01-21 04-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156935/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Законопроекта предвижда мерки за трансформация на административно обслужване и определяне на кои данни следва да се посочат в заявлението за издаване на документ за самоличност.

902-01-17 04-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156938/

Остави коментар
ЗИД на Закона за социално подпомагане

Законопроектът предвижда обвързване на получаването на социални помощи с полагането на общественополезен труд, програми за ограмотяване и др.

953-08-9 03-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156929/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. 902-02-7 02-04-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156926/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ) предвижда изрична уредба относно срока за разглеждане от длъжностните лица по вписванията на заявленията за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона счетоводството (ЗСч), чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си. Законопроектът урежда и срока за разглеждане на заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

902-01-15 29-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156924/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване 954-01-17 27-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156915

Остави коментар
ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

С предложения проект се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване на собствен капитал и приемливи задължения съгласно Директива 2014/59/ЕС.

953-02-19 27-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156917

Остави коментар
Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития

Проектът на Закон има за цел да уреди обществените отношения, свързани с осигуряването на превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието.

902-01-13 25-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156913

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Законопроектът предвижда продължаване на процеса на либерализация на електроенергийния пазар.

954-01-16 22-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156912

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Проектът предвижда отпускането на месечни помощи да се обвърже с редовното посещение на детето в група за задължително предучилищно образование или в училище.

954-01-15 19-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156902

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Проектът предвижда въвеждане на оценка, с която се поставя изпълнението на годишни задачи за постигане на определени цели, в посока повишаване на грамотността, трудовата квалификация и степента на социализация.

954-01-13 06-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156891

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Целта на изготвения законопроект е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър.

902-01-11 01-03-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156889

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Законопроектът предвижда въвеждане на служебно задължение за съда да контролира незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение.

954-01-11 28-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156887

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 954-01-12 28-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156888

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи

Законопроектът предлага срокът на валидност на българските международни паспорти да се увеличи от 5 на 10 години.

954-01-10 27-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156885/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Законопроектът предвижда уреждането на няколко правни въпроса, които не са разписани в приетия през 2017г. Закон за концесиите като текстове за солидарна отговорност, начина на решаване на спорове между страните по концесионния договор, основания за недействителност и др. Предвижда се и изменение в Закона за държавната собственост, като в чл.16, ал.3 отпадне думата "освен".

902-01-10 27-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156886/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Законопроектът предвижда създаването се нормативна възможност за предварително изпълнение на заповеди за провеждането на търгове с тайно наддаване на имоти изключителна държавна собственост - плажове и заповеди за определяне на спечелили търга, както и други нормативни промени свързани с административни действия и др.

902-01-8 26-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156882/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Законопроектът има за цел да създаде нормативна база, с която да се осигурят възможности за използване на технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг. Прецизират се и разпоредби в дял втори "а" - "Колективно управление на авторски или сродни на тях права" и др.

902-01-9 26-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156883/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

С предложения проект се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минимално изискване на собствен капитал и приемливи задължения съгласно Директива 2014/59/ЕС.

902-01-6 22-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156877

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите 902-01-10 22-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156886

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Законопроектът се налага във връзка с прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства. Законопроектът изменя още Закона за българските лични документи, Законът за влизане, пребиваване и напускане на Р.България на граждани на ЕС, които не са български граждани и членовете на техните семейства и др. Създава се нова правна уредба във връзка със спорове между родители на деца-чужденци. Създава се ограничение за броя на търговските представителства, регистрирани по реда на чл. 24, ал.1 ,т.6 от Закона. Налагат се и нормативни промени във връзка с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и други.

902-01-5 19-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156869/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

С проекта на закон се предвижда възможността на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от органите на съдебната власт да участват в управлението, техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекти с беннефициент или партньор Висшия съдебен съвет.

954-01-7 12-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156864

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

С проектът се предвижда регламентиране на забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн.

954-01-5 01-02-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156858

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

Проектът на закон има за цел две основни промени. Първата е свързана с отпадане на задължението за монтиране на измервателни устройства, които определят обема на отнетия при водовземането обем вода за аквакултури и свързаните с тях дейности. Втората промяна е свързана с премахване на таксата за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, както и на таксата, която се дължи в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури.

954-01-3 25-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156851

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Законопроектът предвижда изменения на чл. 2, ал. 4 във връзка с посещаването на подготвителни групи за задължително предучилищно образование и/или училище

954-01-2 24-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156849/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проектът на закон транспонира изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г.

902-01-3 22-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156847

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Законът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митническите и данъчните задължения.

902-01-2 10-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156843/

Остави коментар
Законопроект за защита на търговската тайна <p> Проектът на Закон се налага поради необходимостта от приемането на мерки във връзка с опазването на правата на интелектуална собственост на етап създаване. Европейската комисия (ЕК) приема Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, която изисква увеличаване на знанията и иновациите като водещи фактори за икономическия растеж на Европейския съюз (ЕС). В рамките на водещата Инициатива „Съюз за иновации“ през май 2011 г. ЕК приема и цялостна стратегия за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар за правата върху интелектуалната собственост. Според стратегията всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започва като тайна. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост дружествата е необходимо да разполагат с законен механизъм, с който да защитят правата си от кражба на ценна научноизследователска информация и знания.<p> 902-01-1 02-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156840/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 902-02-1 02-01-2019 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156841/

Остави коментар
ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Обединен законопроект

Целите на проекта са свързани с необходимостта от осигуряване на съответствието на закона с приетите съответно през 2013 и 2014 г. Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013 г.) и Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L96/1 от 29 март 2014 г.), както и транспониране на приетата през 2017 г. Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

853-06-28 20-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156828

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Законопроектът предвижда изменение на начина на определяне на годишния данък върху пътните превозни средства.

854-01-91 20-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156829/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС.

Законопроектът предвижда изменение на задължителните участници в провеждането на консултации, състав на избирателните комисии и др. Предвиждат се изменение и във връзка с електронното гласуване и контролът в избирателните секции.

853-03-91 19-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156826/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството

Основна цел в проекта са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, както и за одобряване на развъдните програми. С промените се предвижда разрешение за извършване на развъдна дейност да се издава на организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма.<\p>

802-01-58 17-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156821

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-90 17-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156822

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

С проектът се предвижда въвеждане на нова концепция за определяна на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, а именно данъкът да се определя по формула, включваща два компонента: имуществен и екологичен.

854-01-89 14-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156818

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Законопроектът има за цел да преодолее пропуск в законодателството, който би довел до ощетяване на лицата, които са осиновили дете. Изменението на чл.24, ал.2 , т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е във връзка с подпомагане на работодателите и избягване на дискриминация.

854-01-88 13-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156816/

Остави коментар
Законопроект за социалните услуги

Проектът на Закон урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България.

802-01-57 11-12-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156809

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси

Законопроектът цели да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

802-01-55 26-11-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156800

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

Проектът на Закон предвижда отмяна на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения, за да се създаде възможност Правителството да взема решение по отношение на статута на болница Лозенец.

802-01-54 22-11-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156795/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Проектът на Закон е изготвен във връзка с усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и премахване на неприложими и дублирани текстове.<\p>

802-01-52 20-11-2018 г.https://parliament.bg/bg/bills/ID/156792

Остави коментар
ЗИД на Закона за културното наследство Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване.

Проектът има за цел да се въведе по- голяма яснота в използвания понятиен апарат, да синхронизира част от текстовете , които в момента са в несъответствие един с друг, както и да регламентира по ясен начин част от възникващите при неговото прилагане проблеми.<\p>

853-13-26 16-11-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156789

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Законопроектът предвижда промени във връзка с възможността за електронно гласуване в чужбина.

854-01-84 16-11-2018 г.https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156790/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Предложените изменения имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. <\p>

854-01-83 14-11-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156788

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите

С проекта се предвижда създаването на нов чл. 27а, съгласно който Министъра на икономиката по предложение на Министъра на труда и социалната политика, може в срок до 12 месеца да определи със своя заповед максимална надценка на стоките от първа необходимост, като процент от доставната им цена, с цел защита на икономическите интереси на потребителите, при наличие на социални и икономически обстоятелства, които да налагат това.<\p>

854-01-79 31-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/92794

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Законопроектът предвижда изменения в условията за длъжности в администрацията и мандатните длъжности на БНБ. Част от другите измененията са свързани и със забрана за парично финансиране и привилегирован достъп на Министерски съвет, държавни и общински институции. Проектът предвижда и да се издаде Наредба в която да се уредят минималната стойност, съдържанието и дизайнът и др. на новите банкноти и монети, както и че видът на новите емисии ще се публикува само в Държавен вестник.

802-01-47 29-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78262/

Остави коментар
Законопроект за личната помощ

Законопроектът предвижда да се създадат норми, които да гарантират устойчивостта на социалните услуги и личната асистентска грижи и помощ. Предвиден е и начин за включване в механизма за лична помощ.

853-08-37 26-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78259/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 854-01-77 25-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78258/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Законопроектът предвижда нормативни изисквания за качеството на твърдите горива(брикети и въглища) за битово отопление и др. Контролът е възложен на длъжностни лица оправомощени от председателя на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Разширяват се част от санкциите за изпълнението на програми по чл. 27 от ЗЧАВ и се въвеждат нови за неспазване на Наредбите по чл. 17 от Закона. Създава се и информационна система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове съгласно изискванията на Регламент (ЕС)517/2014.

802-01-43 22-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78255/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Законопроектът предлага разширяване на мисията на Българското национално радио, като същевременно с това се установи минимален процент на бюджетната субсидия на БНР за това разширение.

854-01-75 19-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78251/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Законопроектът има за цел да хармонизира националния закон с Европейското законодателство. Правят се изменения във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС)2018/1139 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. Законопроектът предвижда да се въведат правни основания за събирането на държавни такси за деклариране на намерение за извършване на нетърговски полети и за издаване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции. Предвиждат се и други изменения.

802-01-42 19-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78254/

Остави коментар
Законопроект за хората с увреждания

Законопроектът предвижда цялостно изменение на досега съществуващата рамка за подпомагането и интегрирането на хората с увреждания. Създават се и редица нови органи, както и подход за въвеждане на индивидуална оценка на въздействие на хора с увреждания. Предвиждат се и квоти за наемането на хора с увреждания от работодателите и др. Законопроектът предвижда изменения засягащи образователната и финансовата подкрепа на хората с увреждания.

802-01-41 18-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78250/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

802-01-39 11-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78237

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Законопроектът предвижда множество промени във връзка с Директива(ЕС) 2016/97, Директива(ЕС) 2016/2341 и Директива 2009/103/ЕО чрез изменение на дефиниции и регулации.

802-01-40 11-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78238/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Законопроектът им за цел въвеждане на правна възможност за търсене на наказателна отговорност на лицата, произвеждащи и разпространяващи нелегално акцизни стоки, както и създаване на механизъм за превенция на това нелегално производство и разпространение.<\p>

854-01-73 09-10-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78228

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

С проекта на Закон се предлага допълване на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях се включва „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София – търговско дружество, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.<\p>

802-01-35 25-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78220

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

Предложените промени са свързани с практиката на т. нар. "двойни стандарти" при храните. Целта е да се гарантира идентичността на предлаганите продукти, както по отношение на качеството, така и по отношение на състава на храните. <\p>

854-01-70 14-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78213

Остави коментар
Законопроект за изменение на Валутния закон

С предлаганите промени се цели Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по занятие с добиване, преработване и сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия. <\p>

802-01-34 13-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78211

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Законопроектът предвижда Националният център за информация и документация (НАЦИД) да издава на удостоверение APOSTILLE на образователни документи вместо Министерство на образованието и науката.

802-02-22 07-09-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78205/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Законопроектът има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС)2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември от 2017г., която урежда определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти закриляни от авторското право и сродните му права в ползва на незрящи хора и лица с нарушено зрение, както и тяхното нормативно регулиране от съответните органи.

802-01-31 13-08-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78193/

Остави коментар
Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика

Законопроектът има за цел развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила. Предвижда се да се уредят нови обществени отношения свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и редът, при който ще функционират социалните предприятия и взаимодействието им с другите правни субекти. Урегулирани са и възможностите и начините за финансиране на тези предприятия по правилата на Регламента относно европейските фондове за социално предприемачество и др.

802-01-30 08-08-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78192/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Законопроектът предвижда промяна на действащия Закон за защита на личните данни с цел прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава - членка на ЕС. Определят се правомощията на Комисията за защита на личните данни, както и особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, както и множество други регулации като систематично мащабно видеонаблюдение, сертифициране и др.

802-01-27 18-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78179/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Законопроектът предвижда промени във връзка с поетапно преминаването към електронно възлагане на обществените поръчки. Създават се нови регулаторни режими във връзка с предоставяне на документи за публикуване, срокове на съхранение, срокове за подаване на оферти, нов ред за връчване на решения, изключва се възможността за извънреден способ за съдебен контрол съгласно чл. 237-249 от АПК и множество други. Предлага се и повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от Закона за обществените поръчки.

802-01-28 16-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78190/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

С проектът се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда. По този начин се създава уредба и относно основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение).

802-01-26 16-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78174

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Законопректът предвижда законодателни мерки по изграждането и функционирането на електронна система за събиране на такси по платена пътна мрежа за изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 тона и на база за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона, както и др. свързани регулации.

854-01-69 12-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78172/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за концесиите

Законопроектът предвижда да не се възлагат концесии за дейността, услугите и обектите на търговските дружества, включени по списъка на чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

854-01-68 11-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78170/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Законопроектът предлага няколко основни изменения в досега действащата правна уредба с цел прецизиране на функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното предприятие и др.

854-01-67 06-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78166/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование

Законопроектът предвижда промени, които ще улеснят възможността за участие на "изявени специалисти от практиката" при обучението на студенти и докторанти и адаптиране на учебните курсове към практически познания.

854-01-66 06-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78165/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

С проектът се предвижда уреждане на нищожност при учредяване на ипотека от лице, което не е собственик към датата на учредяването й.

854-01-65 04-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78161

Остави коментар
Законопроект за личната помощ

Проектът на Закон има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне лица с увреждания да упражняват основните си права.

854-01-62 02-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78152

Остави коментар
Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в Република България

Проектът предвижда създаването на Камара на психолозите, която ще бъде правоприемник на Дружеството на психолозите в България. Нормативно са заложени два вида членство в Камарата - задължително и доброволно, в зависимост от статута на упражняващите професията си психолози, приемането на етичен кодекс и санкционен режим.

854-01-61 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78147/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Законопроектът предвижда промяна на съотношението, при гласуване с "ДА", при което се приемат предложенията предмет на референдумите.

854-01-58 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78143/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предложените промени се предвижда въвеждането на дейността по дигитализация на културното наследство, като основна за министъра на културата функция по опазване на културното наследство. Дейността по дигитализация на културното наследство е свързана с документирането, опазването и популяризирането на културните ценности. Също така се цели преразглеждане на някои административни процедури, свързани с недвижимото културно наследство и тяхното прецизиране.

802-01-24 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78148

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Законопроектът предвижда да бъдат уредени на законово ниво интеграционните добавки на хората с увреждания.

854-01-59 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78144/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Законопроектът има за цел да въведе промяна в приложимата акцизна ставка за облагане на "нагреваемо тютюнево изделие". Предвижда се още и промяна, която нормативно да наложи облепване с бандерол на бира в опаковки над 5 литра.

854-01-60 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78145/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

С предложените промени се създава необходима правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

802-01-23 21-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78136

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Проектът предвижда създаване на електронна платформа, с която ще се постигне една от основните цели на електронното управление, а именно повишаване удовлетвореността на гражданите и ще насърчи тяхното участие в процеса на продажба на имоти – държавна собственост. Ще се подобри ефективността на работа и качеството на услугата предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Електронната платформа за продажби на имоти държавна собственост ще съкрати сроковете по процедурата за продажба и ще доведе до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, тъй като ще доведе до съкращаване на разходите на тези лица за участието им в процеса на продажбата и ще повиши прозрачността на цялостната дейност.

854-01-55 20-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78129

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

В проекта се предвижда съществено разширяване на допустимите активи, в които могат да инвестират дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Предложението ДСИЦ да могат да инвестират в недвижими имоти на територията на друга държава-членка на ЕС, а не само в България, е разумно и целесъобразно. От една страна то отговаря на концепцията и правилата на единния пазар в ЕС, а от друга страна увеличава избора на възможни инвестиции и то в основния сектор, в който ДСИЦ оперират по дефиниция (недвижими имоти).

854-01-56 20-06-2018 г.

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

В проекта се предвижда съществено разширяване на допустимите активи, в които могат да инвестират дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Предложението ДСИЦ да могат да инвестират в недвижими имоти на територията на друга държава-членка на ЕС, а не само в България, е разумно и целесъобразно. От една страна то отговаря на концепцията и правилата на единния пазар в ЕС, а от друга страна увеличава избора на възможни инвестиции и то в основния сектор, в който ДСИЦ оперират по дефиниция (недвижими имоти).

854-01-56 20-06-2018 г.

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Проектът е разработен с цел:
1. Транспониране на изискванията на чл. 2 от Директива 2015/1513/ЕО за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качествата на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива 2015/1513/ЕО);
2. Изпълнение на условията по Решение на ЕК за Държавна помощ № С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. на ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в България - SA.44840 (2016/NN);
3. Изпълнение на препоръка на Сметната палата от Одитен доклад № 0300001613 по извършен одит на изпълнението на целите на Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г.

802-01-22 19-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78128

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 853-04-21 14-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78127

Остави коментар
Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-49 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78120/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 854-01-50 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78121/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 854-01-48 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78119/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-51 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78122/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост 854-01-52 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78123/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти 854-01-46 08-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78114/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 854-01-47 08-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78116/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 802-01-21 04-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78108/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 802-01-19 01-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78105/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 802-01-20 01-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78106/

Остави коментар
Законопроект за киберсигурност 802-01-18 30-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78098/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 802-01-17 30-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78097/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна 802-02-13 29-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78093/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 854-01-44 22-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78091/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд 802-02-12 21-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78086/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда 802-01-16 21-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78085/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-42 18-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78081/

Остави коментар
Законопроект за Българската автомобилна камара 854-01-43 18-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78084/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 854-01-38 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78076/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-41 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78079/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-39 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78077/

Остави коментар
ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Обединен законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване. 853-11-8 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78072/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 854-01-37 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78073/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-36 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78071/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-33 04-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78066/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията 854-01-31 03-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78062/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции 854-01-30 30-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78061/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 854-01-29 27-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78057/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 854-01-28 27-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78055/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 854-01-28 27-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78055/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 854-01-26 26-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78045/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-25 26-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78044/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове 802-02-11 23-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78039/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" 854-01-24 20-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78035/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 802-02-10 20-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78036/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 802-01-14 19-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78033/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение но Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-13 17-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78028/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 802-01-12 17-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78027/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 854-01-20 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78020/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-22 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78022/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-21 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78021/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-11 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78024/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 853-12-6 04-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78019/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 854-01-19 27-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78006/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой 854-01-18 19-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78000/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" 802-01-9 19-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77999/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 802-01-8 12-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77994/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката 854-01-17 08-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77992/

Остави коментар
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 854-01-16 07-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77990/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 854-01-15 01-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77986/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 854-01-14 01-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77985/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 854-01-13 23-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77981/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-12 22-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77980/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-10 21-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77978/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-8 19-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77974/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-7 15-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77972/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 854-01-6 09-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77970/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 854-01-5 06-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77968/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 802-01-7 02-02-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77966/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия 802-01-6 23-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77954/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 802-01-5 22-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77953/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-2 19-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77950/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 802-01-4 19-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77952/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 802-01-3 16-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77946/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 802-01-1 02-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77936/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана 802-01-2 02-01-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77937/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за собствеността 702-01-58 22-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77933/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане 702-01-59 22-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77934/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 754-01-91 21-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77932/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. 754-01-90 20-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77929/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 702-01-57 20-12-2017 г.https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135521015

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 702-01-55 19-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77927/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт 702-01-56 19-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77928/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 754-01-87 15-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77922/

Остави коментар
Законопроект за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България 754-01-86 15-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77921/

Остави коментар
Законопроект за доброволчеството 754-01-85 14-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77919/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 754-01-83 13-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77915/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 754-01-84 13-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77916/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите 702-01-54 11-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77910/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците 702-01-53 04-12-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77905/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма 702-01-52 30-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77904/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите 28/11/2017 28-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77902/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия 702-01-49 24-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77900/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата 754-01-80 17-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77882/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Търговския закон 702-01-48 16-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77880/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 754-01-79 15-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77876/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 754-01-78 13-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77875/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за малките и средните предприятия 702-01-45 09-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77869/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения 702-01-44 09-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77868/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 753-07-14 03-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77863/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия 702-01-43 02-11-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77860/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност 702-01-41 30-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77857/

Остави коментар
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. 702-01-40 30-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77856/

Остави коментар
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 702-01-38 30-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77854/

Остави коментар
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 702-01-39 30-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77855/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 754-01-75 26-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77851/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване 754-01-76 26-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77852/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за народните читалища 702-01-37 26-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77853/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 754-01-74 25-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77847/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 702-01-36 25-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77849/

Остави коментар
Законопроект за пазарите на финансови инструменти 702-01-35 24-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77846/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор 702-01-34 24-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77845/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за измерванията 702-01-32 23-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77843/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите 702-01-33 23-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77844/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 702-01-31 19-10-2017 г.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77836&gws_rd=cr&dcr=0&ei=_n_tWbGXLsyQgAaXz4T4Cw

Остави коментар
Законопроект за платежните услуги и платежните системи 702-01-29 16-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77832/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 702-01-30 16-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77833/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за пътищата 754-01-72 13-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77830/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 702-01-28 10-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77824/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване 754-01-70 06-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77821/

Остави коментар
Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности 754-01-71 06-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77822/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община 754-01-67 04-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77813/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 754-01-68 04-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77815/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 702-01-24 03-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77811/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 702-01-23 02-10-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77808/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 702-01-20 29-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77804/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал 702-01-22 29-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77806/

Остави коментар
Законопроект за храните 702-01-18 26-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77797/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 754-01-61 21-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77795/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 754-01-57 20-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77777/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба 702-01-16 18-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77773/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 754-01-53 08-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77765/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 754-01-52 05-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77763/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения 754-01-51 01-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77762/

Остави коментар
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари 702-01-14 22-08-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77757/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 702-01-12 09-08-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77753/

Остави коментар
Законопроект за частната охранителна дейност 702-01-11 02-08-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77752/

Остави коментар
Законопроект за възрастните хора 754-01-47 26-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77736/

Остави коментар
Законопроект за защита при свръхзадълженост на физически лица 754-01-46 21-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77728/

Остави коментар
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс 753-03-17 19-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77724/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения 754-01-45 19-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77722/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 702-01-9 18-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77721/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 702-01-8 14-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77720/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 754-01-43 11-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77621/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон 754-01-39 06-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/75406/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 754-01-40 06-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/75410/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта 754-01-36 05-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/75282/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 754-01-37 05-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/75307/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 754-01-34 04-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/74877/

Остави коментар
Законопроект за държавните помощи 702-01-6 03-07-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/74375/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис 754-01-32 27-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/71846/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 754-01-22 14-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/67102/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 702-01-1 05-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66641/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование 754-01-14 01-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66633/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 754-01-16 01-06-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66637/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 754-01-12 30-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66625/

Остави коментар
Законопроект за концесиите 754-01-13 30-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66626/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните 754-01-7 18-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66614/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 754-01-2 10-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66593/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи 754-01-3 10-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66594/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 754-01-4 10-05-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66595/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване 754-01-1 20-04-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66542/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за ветеринарномедицинската дейност 754-01-2 11-01-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66517

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 702-01-1 03-01-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66514

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 654-01-133 21-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66487

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис 602-01-78 17-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66484

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 602-01-74 15-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66477

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност 602-01-72 08-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66472

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия 602-01-70 07-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66468

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 602-01-69 04-11-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66467

Остави коментар
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. 602-01-66 31-10-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66462

Остави коментар
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 602-01-64 31-10-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66460

Остави коментар
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. 602-01-65 31-10-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66461

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 654-01-110 27-09-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/62462

Остави коментар
Законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. "а" от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 654-01-107 19-09-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/59950

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 602-01-51 19-09-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/59969

Остави коментар
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 653-02-61 08-09-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/56917

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 654-01-105 02-09-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/55587

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията 654-01-104 31-08-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/55062

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 654-01-103 31-08-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/55022

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 654-01-101 09-08-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/45977

Остави коментар
Законопроект за храните 602-01-49 09-08-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/46038

Остави коментар
Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа 602-01-48 04-08-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/44032

Остави коментар
Законопроект за публичните предприятия 654-01-94 20-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42279

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 654-01-89 12-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42263

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-88 08-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42258

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 654-01-84 07-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42250

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането 654-01-85 07-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42251

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 602-01-37 27-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42227

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 654-01-81 08-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42193

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 654-01-79 07-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42184

Остави коментар
ЗИД на Закона за електронните съобщения Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 653-19-15 02-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42180

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-72 31-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42164

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници 654-01-74 31-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42168

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-64 12-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42130

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 654-01-63 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42123

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 602-01-24 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42124

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 602-01-25 09-05-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42125

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози 602-01-22 26-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42114

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи 602-01-21 21-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42109

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 654-01-57 20-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42105

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата 654-01-59 20-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42107

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи 602-01-20 20-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42108

Остави коментар
проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 602-01-18 13-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42098

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 602-01-17 12-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42095

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митиците 602-01-16 08-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42092

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 654-01-50 07-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42084

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на административнопоцесуалния кодекс 654-01-53 07-04-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42089

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за държавните такси 654-01-42 25-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42052

Остави коментар
проект на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция 654-01-43 25-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42053

Остави коментар
проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права 602-01-13 25-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42055

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител 602-01-11 21-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42039

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 654-01-36 17-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42032

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 654-01-37 17-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42033

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 654-01-27 02-03-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42015

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 654-01-23 24-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/41595

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове 654-01-17 19-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/36721

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 654-01-15 19-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/36593

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 602-01-7 11-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/28950

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 654-01-10 03-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/20878

Остави коментар
Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители 602-01-6 03-02-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/20984

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията 654-01-7 21-01-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15828

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 654-01-3 20-01-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15821

Остави коментар
Законопроект за държавните помощи 602-01-3 20-01-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15825

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел 554-01-187 18-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15670

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 502-01-92 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15626

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка за добавената стойност 554-01-179 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15629

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 554-01-180 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15630

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление 502-01-96 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15646

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 554-01-184 12-12-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15662

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 554-01-173 06-11-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15604

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 554-01-167 20-10-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15585/

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Закона за семейни помощи за деца 554-01-164 14-10-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15578/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване 554-01-165 14-10-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15579/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 502-01-83 07-10-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15570

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 554-01-158 24-09-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15560

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 502-01-77 15-09-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15548

Остави коментар
проект на Закон за представителите по индустриална собственост 502-01-73 31-08-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15532

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 502-01-62 23-07-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15495

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката 554-01-122 24-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15449

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за водите 554-01-119 18-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15443

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация 554-01-118 17-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15442

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация 554-01-115 12-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15434

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството 554-01-112 10-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15429

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 554-01-113 10-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15430

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 554-01-114 10-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15431

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството 554-01-108 29-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15413

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 554-01-104 28-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15408

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 554-01-105 28-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15409

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 554-01-101 26-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15404

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 502-01-39 26-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15406

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 502-01-38 22-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15395

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 554-01-96 21-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15390

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 554-01-93 15-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15386

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 554-01-85 30-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15368

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване 554-01-86 30-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15369

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър 554-01-82 29-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15362/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 554-01-83 29-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15363/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 554-01-84 29-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15364

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 502-01-32 28-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15361/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия 502-01-30 24-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15356/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците 502-01-31 24-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15357/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите 554-01-81 23-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15354/

Остави коментар
ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 553-19-23 22-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15353/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 502-01-29 21-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 554-01-77 09-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15339/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 554-01-78 09-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15340/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 554-01-72 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15332/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 554-01-74 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15334/

Остави коментар
ЗИД на Закона за движението по пътищата Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 553-19-21 08-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15336/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 502-01-25 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15327/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 502-01-26 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15328/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 554-01-70 07-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15330/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 554-01-69 03-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15311/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 554-01-69 03-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15311/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 554-01-68 02-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15309/

Остави коментар
ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 553-03-46 02-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15310/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 544-01-66 01-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15307

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 554-01-63 31-03-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15304

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 554-01-61 27-03-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15299

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 554-01-58 25-03-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15295

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 502-01-20 17-03-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15282

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 554-01-43 05-03-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15248

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 554-01-40 26-02-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15239/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите 554-01-31 12-02-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15221

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 554-01-28 11-02-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15218

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 554-01-24 06-02-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15209

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 554-01-25 06-02-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15211

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия 502-01-9 30-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15196

Остави коментар
проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия 554-01-16 28-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15193

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 554-01-15 27-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15190

Остави коментар
проект на Закон за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 554-01-13 23-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15182

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 554-01-14 23-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15183

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 554-01-10 22-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15178

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Гражданския процесуален кодекс 554-01-9 21-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15175

Остави коментар
Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията 554-01-8 16-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15174

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 554-01-6 15-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15172

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания 554-01-7 15-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15173

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 502-01-1 08-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15163

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 454-01-53 28-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15083/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца 454-01-49 20-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15075/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 454-01-46 19-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15072/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите 454-01-45 18-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15067/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-43 14-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15062/

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 454-01-41 12-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15060/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-35 05-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15041/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 454-01-32 31-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15034/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта 454-01-29 29-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15031/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-30 29-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15032/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 454-01-31 29-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15033/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 402-01-1 28-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15021/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 454-01-25 27-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15017/

Остави коментар
проект на Закон за космическата дейност 454-01-91 31-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14990/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 454-01-90 30-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14989/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 402-01-36 28-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14987/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 402-01-34 23-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14970

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс 454-01-89 18-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14963

Остави коментар
проект на Закон за ратифициране на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд и "Джереми България" ЕАД 402-02-19 17-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14962

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 402-01-32 16-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14960

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - обединен законопроект 453-02-32 09-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14951/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър 402-01-29 07-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14948/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия 402-01-30 07-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14949/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти 402-01-31 07-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14950/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи 454-01-85 03-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14945/

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-86 03-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14946/

Остави коментар
проект на Закон за измениние и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 454-01-84 02-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14944/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс 454-01-81 30-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14940/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 454-01-82 30-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14941/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 454-01-77 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14936/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за малките и средните предприятия 454-01-78 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14937/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма 454-01-79 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14938/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 454-01-72 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14931/

Остави коментар
проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия 454-01-73 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14932/

Остави коментар
проект на Закон за небанковите институции, предоставящи кредити на потребители 454-01-74 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14933/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 454-01-75 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14934/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 454-01-70 24-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14928/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-71 24-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14929/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности 454-01-69 24-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14930/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс 454-01-67 20-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14920/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 454-01-68 20-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14921/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните 454-01-62 17-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14915/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс 454-01-59 11-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14908/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 454-01-60 11-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14910/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 454-01-61 11-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14911/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 454-01-57 06-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14904/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 454-01-58 06-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14905/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 402-01-27 05-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14903/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-56 04-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14900

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия 454-01-55 04-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14899/

Остави коментар
проект на Закон за Великите стари столици на Република българия 454-01-53 30-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14891/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи 454-01-54 30-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15084/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България 454-01-51 16-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14883/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия 402-01-21 14-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14877/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 402-01-22 14-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14878/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето 402-01-20 13-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14873/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-49 08-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14869/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-50 08-05-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14870/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-47 29-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14865/

Остави коментар
проект на Закон за Комисията за защита на конкуренцията и потребителите 454-01-48 29-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14866/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за енергетиката 402-01-18 22-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14862/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за защитените територии 454-01-46 16-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14861

Остави коментар
ЗИД на Закона за енергетиката Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 453-12-11 15-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14859

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-45 15-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14860

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета 454-01-43 11-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14855

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-44 11-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14856

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-42 02-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14851

Остави коментар
ЗИД на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 453-03-36 02-04-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14852

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 454-01-41 28-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14844

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон 454-01-40 27-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14841

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 454-01-38 25-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14839

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор 402-01-17 24-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14837

Остави коментар
Законопроект за проверка на имуществото и доходите на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и свързаните с тях лица 454-01-37 20-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14834

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи 402-01-16 13-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14815

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта 454-01-35 12-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14814

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата 402-01-15 11-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14812

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 454-01-34 11-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14813

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 454-01-32 07-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14807

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 454-01-33 07-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14808

Остави коментар
Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство 402-01-14 07-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14810

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници 454-01-31 06-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14804

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници 454-01-31 06-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14804

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 402-01-13 06-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14805

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 454-01-26 20-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14793/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 454-01-28 20-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14795/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 454-01-29 20-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14796/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 454-01-23 19-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14790

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 454-01-19 14-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14776/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 454-01-15 06-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14771/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца 454-01-13 05-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14769/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите 454-01-11 05-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14767/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси 402-01-10 04-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14764/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма 402-01-11 04-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14765/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права 402-01-12 04-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14766/

Остави коментар
проект на Наказателен кодекс 402-01-8 31-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14759/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 454-01-9 30-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14755/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 454-01-4 23-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14743/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 454-01-2 22-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14741/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-1 21-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14739/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 402-01-5 13-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14737/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 402-01-1 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14733/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 402-01-2 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14734/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците 402-01-3 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14735/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 354-01-99 19-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14723/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост 354-01-97 12-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14716

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства 302-01-51 12-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14719

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 354-01-92 09-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14710/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване 354-01-93 09-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14711/

Остави коментар
проект на Закон за представителите по индустриална собственост 302-01-49 04-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14705/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение 354-01-88 03-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14702/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 302-01-48 29-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14701/

Остави коментар
проект на Закон за фискален съвет 302-01-43 25-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14686/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите 354-01-85 25-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14690/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация 302-01-46 25-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14689/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 354-01-81 15-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14674

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение 354-01-76 12-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14665/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 354-01-73 05-11-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14651

Остави коментар
Законопроект за доброволчеството 354-01-71 30-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14641

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие 354-01-72 30-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14642

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 354-01-70 29-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14640

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания 302-01-32 28-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14639

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 354-01-69 25-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14637

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 354-01-68 22-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14631

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 354-01-66 16-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14626

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 354-01-65 16-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14625

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 354-01-62 9-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14605/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за закрила и развитие на културата 302-01-25 4-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14603/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 354-01-61 1-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14600/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72