База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 673 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за допълнение на Закона за концесиите

Законопроектът предвижда да не се възлагат концесии за дейността, услугите и обектите на търговските дружества, включени по списъка на чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

854-01-68 11-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78170/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Законопроектът предлага няколко основни изменения в досега действащата правна уредба с цел прецизиране на функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното предприятие и др.

854-01-67 06-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78166/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование

Законопроектът предвижда промени, които ще улеснят възможността за участие на "изявени специалисти от практиката" при обучението на студенти и докторанти и адаптиране на учебните курсове към практически познания.

854-01-66 06-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78165/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

С проектът се предвижда уреждане на нищожност при учредяване на ипотека от лице, което не е собственик към датата на учредяването й.

854-01-65 04-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78161

Остави коментар
Законопроект за личната помощ

Проектът на Закон има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне лица с увреждания да упражняват основните си права.

854-01-62 02-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78152

Остави коментар
Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в Република България

Проектът предвижда създаването на Камара на психолозите, която ще бъде правоприемник на Дружеството на психолозите в България. Нормативно са заложени два вида членство в Камарата - задължително и доброволно, в зависимост от статута на упражняващите професията си психолози, приемането на етичен кодекс и санкционен режим.

854-01-61 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78147/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Законопроектът предвижда промяна на съотношението, при гласуване с "ДА", при което се приемат предложенията предмет на референдумите.

854-01-58 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78143/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предложените промени се предвижда въвеждането на дейността по дигитализация на културното наследство, като основна за министъра на културата функция по опазване на културното наследство. Дейността по дигитализация на културното наследство е свързана с документирането, опазването и популяризирането на културните ценности. Също така се цели преразглеждане на някои административни процедури, свързани с недвижимото културно наследство и тяхното прецизиране.

802-01-24 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78148

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Законопроектът предвижда да бъдат уредени на законово ниво интеграционните добавки на хората с увреждания.

854-01-59 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78144/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Законопроектът има за цел да въведе промяна в приложимата акцизна ставка за облагане на "нагреваемо тютюнево изделие". Предвижда се още и промяна, която нормативно да наложи облепване с бандерол на бира в опаковки над 5 литра.

854-01-60 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78145/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68