Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт

С проекта на закона се предлагат изменение в Закон за железопътният транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване с оглед предприемане на мерки, необходими според Европейската комисия, за да се гарантира независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата и за изпълнение на задълженията на Република България по Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и др.

" - Сигнатура 902-01-33


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: