Сертификати за произход, фактури и др.

 

БТПП е единствената организация в РБългария,
акредитирана от Международната търговска камара – Париж,
да издава сертификати за произход на стоки

БТПП е оторизирана да издава
сертификати за непреференциален произход на стоки
с Разрешение № Р-545 /32-204903/24.07.2017 на директора на
Агенция "Митници" по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците


Българската търговско-промишлена палата издава и заверява различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Сертификати за произход на стоки:

  1. Форма Европейски съюз
  2. Електронен сертификат за произход
  3. Тарифа чл. 3 т.т.1 - 4

 

Заверка на подписи
Заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи - писма, фактури, договори, декларации. ценови листи и др..
Тарифа (чл. 3 т. 5)

За контакти:
София
 Здравка Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg
 Димитринка Илиевска, Аделина Каменова
  тел.: (02) 8117 406
  факс: (02) 987 32 09
  tradereg5@bcci.bg, ecic_sign@bcci.bg
За други населени места
Eксперти на БТПП с месторабота в РТПП/К