Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се цели привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2020/112/ЕО на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на директивата относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия. Предвижда се и въвеждането на инструмент, който ще позволи да се намалят разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19, както и услугите, тясно свързани с такива ваксини и изделия.

" - Сигнатура 054-01-106


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: