Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Със законопроекта се цели създаване на правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне, съобразно стандарти за качество, и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването. Предлага се осигуряването на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. Предвижда се разширяване на кръга на лицата - обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

" - Сигнатура 002-01-67


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: