База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа 602-01-48 04-08-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/44032

Остави коментар
Законопроект за публичните предприятия 654-01-94 20-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42279

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 654-01-89 12-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42263

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 654-01-88 08-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42258

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 654-01-84 07-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42250

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането 654-01-85 07-07-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42251

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 602-01-37 27-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42227

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 654-01-81 08-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42193

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 654-01-79 07-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42184

Остави коментар
ЗИД на Закона за електронните съобщения Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 653-19-15 02-06-2016 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42180

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72