Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Законопроектът предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за данък върху добавената стойност за брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца от 20% на 5% и за лекарства на 9%. Изменението влиза в сила от 1 януари 2020 година.

" - Сигнатура 954-01-37


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: