Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Със законопроекта се предвижда въвеждането на данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работа заплата. Oт облекчението ще се ползват и лица, които към момента на подаване на данъчната си декларация имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, като същите ще бъдат прихващани от страна на НАП по реда на ДОПК.

" - Сигнатура 054-01-95


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: