Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Законопроектът предвижда Националният център за информация и документация (НАЦИД) да издава на удостоверение APOSTILLE на образователни документи вместо Министерство на образованието и науката.

" - Сигнатура 802-02-22


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: