Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се предвижда удължаване до 31 декември 2022г. на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

" - Сигнатура 002-01-51


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: