База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за храните 702-01-18 26-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77797/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 754-01-61 21-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77795/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 754-01-57 20-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77777/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба 702-01-16 18-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77773/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 754-01-53 08-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77765/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 754-01-52 05-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77763/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения 754-01-51 01-09-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77762/

Остави коментар
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари 702-01-14 22-08-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77757/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 702-01-12 09-08-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77753/

Остави коментар
Законопроект за частната охранителна дейност 702-01-11 02-08-2017 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77752/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72