Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

С проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)се цели: - осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване; - създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове чрез въвеждане на споразумението; - ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване; - повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията – допълване на правилата за отвод, само писмена форма на предупреждението и др.; - създаване на ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството. С проекта на закона се предвиждат редица изменение и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-30


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: