Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Със законопроекта се предвижа следното: оптимизиране на кръга на правоимащите да ползват услугата по механизма "лична помощ"; изменения, с които се цели да отпадне дублиранет на услуги в общността с механизма за лична помощ, допускащи ползването на заместваща грижа, и позволяващи получаване на добавка за чужда помощ по чл.103 от КСО;премахване на рестриктивни регламенти и ограничаване на злоупотреби с механизма, като така се облекчава тежестта при липса на адекватно социално подпомагане и недостиг на социални услуги в общността, както и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 47-254-01-6


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: