Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Разширяване на настоящите правомощия на КЗК с правото за извършване на проверки на място в частни помещения (например домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества или на сдружението на предприятия), ако има основателно подозрение, че в тези помещения се съхраняват служебни документи и КЗК е получила съдебно разрешение за извършване на проверката; Възможността при установено нарушение на конкуренцията да бъдат санкционирани икономическите правоприемници на предприятието - извършител на нарушението; Предвижда се възможността сдружение на предприятия, на което е наложена санкция, но което не е в състояние да я плати, да изиска от своите членове да направят вноски за покриване на размера на санкцията в определения от комисията срок; Предвиждат се норми, които забраняват определено поведение в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти - абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики; Предлагат се и редица други допълнения и изменения

" - Сигнатура 102-01-8


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: