Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се възлага на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да съгласува всеки законопроект, внесен в Народното събрание, относно наличието на корупционен риск, както и да извършва последващ анализ на въздействието на закона

" - Сигнатура 154-01-9


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: