Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на ЗУСЕСИФ; Уеднаквяване на сегашния размер на пропорционалната държавна такса, с този въведен в АПК за касационните производства - 0,8 процента от материалния интерес;

" - Сигнатура 054-01-10


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: