Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Със законопроекта се цели осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда. Предвижда се засилване на участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез осигуряване разпространение на информация. Осигурява се достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти чрез отлагане с една година на срока за докладването им, като по този начин периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години. Предвижда се включването на възможност по чл. 5, ал. 3 от ЗЗШОС министърът на околната среда и водите да оправомощава длъжностни лица по закона.

" - Сигнатура 002-01-45


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: