Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

С предложеният законопроект се създават правила за прехвърляне на потребителски вземания към финансови институции, занимаващи се със събиране на вземания, като се въвежда и ред за извънсъдебното им събиране. Въвежда се забрана за прехвърляне на вземания срещу потребител освен с изричното, писмено и индивидуално уговорено съгласие на последния.Създава се задължение при прехвърлянето от един на друг кредитор, длъжникът да бъде информиран за това. Предлага се също така с цел осигуряване на яснота на длъжника относно легитимността на финансовата институция, на която е прехвърлено вземането, купувач на вземането да бъде само лице, вписано в регистъра по 3а от Закон за кредитните институции.

" - Сигнатура 054-01-76


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: