Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и с Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предлага се да бъдат въведени нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от България към друга част на същото предприятие извън страната. В изпълнение на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 се предлага и въвеждане на възможност за разсрочване на вноски на внасянето на частта от дължимия корпоративен данък, свързан с осъществен трансфер на активи или дейност на място на стопанска дейност и др." - Сигнатура 902-01-52


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: