Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

С промените в закона се цели да се отстранят конституираните противоречия и да се запълнят съществуващите празноти в нормативната уредба. Създават се условията и реда, по който се извършва прехвърлянето на собственост върху язовирите. Също така се урежда и процедурата по прехвърляне на собствеността.

" - Сигнатура 954-01-45


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: