Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Законопроектът предвижда нормативни изисквания за качеството на твърдите горива(брикети и въглища) за битово отопление и др. Контролът е възложен на длъжностни лица оправомощени от председателя на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Разширяват се част от санкциите за изпълнението на програми по чл. 27 от ЗЧАВ и се въвеждат нови за неспазване на Наредбите по чл. 17 от Закона. Създава се и информационна система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове съгласно изискванията на Регламент (ЕС)517/2014.

" - Сигнатура 802-01-43


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: