Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

С предложените изменения и допълнения се предлага отпадане на възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал.1, т.6 и 7 от ЗЧРБ. Също така се предлага изрично регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите при придобиване на българско гражданство в случая, когато България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги. Законопроектът предлага по-кратки срокове за произнасяне на институциите в отделните етапи в производството по българско гражданство.

" - Сигнатура 902-01-51


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: