Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия; По-подробното регламентиране на разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане; Изменения свързани с определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост; Актуализация и създаване на възможност за преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане на лица, които продължават да работят и подлежат на осигуряване в универсален пенсионен фонд; Прецизиране на разпоредбите, които регламентират правата на наследниците на осигурено лице или пенсионер; Включени са и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване по чл. 4б от КСО, както и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 102-01-2


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: