Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Със законопроекта се предлага създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под карантина и изолация на съответните лица, чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения, което да подпомогне дейността на инспекциите в борбата с COVID-19. Предвиждат се изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се създаде правна възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани за определен срок от време износ на лекарствени продукти от територията на Република България.

" - Сигнатура 054-01-105


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: