Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Със законопроекта се предлага намаляването на 9 % на ставката на данъка върху добавената стойност за лекарствените продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицинските изделия и диетичните храни за медицински цели.

" - Сигнатура 46-154-01-22


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: