Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

С предложените промени се цели отпадане на задължението за осигурителите да заплащат на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от средното дневно брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от средното дневно уговорено възнаграждение. Това задължение преминава към бюджета на ДОО.

" - Сигнатура 954-01-55


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: