Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

Със законопроекта се предлага въвеждането на десетгодишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица. Предвижда се промяната в Закона да започне да действа шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.

" - Сигнатура 054-01-56


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: