Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

С приемането на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се наложиха изменения в националното законодателство. Законопроектът предвижда изменение в категориите задължени лица, въвеждане на новите по-ниски прагове на максималния месечен лимит на плащанията с платежен инструмент, както и на максималната електронно съхранявана сума на електронните пари и др.

" - Сигнатура 902-01-35


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: