Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Със законопроектът се предвижда създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, както и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се с правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление.

" - Сигнатура 002-01-18


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: