Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: КПКОНПИ се разделя на два нови органа - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; Въвеждат се нови понятия за "незаконно придобито имущество", "незаконна дейност" и други; Увеличаване на размера на сумата, който се счита за "значително несъответстие" между имущество и нетен доход до 250 000 лв.; Издаване на наредба за условията и реда на извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество и методика за установяване на значително несъответствие в имущественото състояние на проверяваното лица; Предвидени са и редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 154-01-24


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: