Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси

С допълненията в закона се предлага да се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделски земи, собственост на физически или юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка. Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети с наредба по чл. 1, ал. 2 в границите, определени в закона в лева на декар в зависимост от категорията на земята. Предлага се също така държавата и общините да бъдат освободени от заплащането на данък.

" - Сигнатура 054-01-79


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: