База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 854-01-29 27-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78057/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 854-01-28 27-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78055/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 854-01-28 27-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78055/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 854-01-26 26-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78045/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-25 26-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78044/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове 802-02-11 23-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78039/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" 854-01-24 20-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78035/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 802-02-10 20-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78036/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 802-01-14 19-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78033/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение но Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-13 17-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78028/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72