Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Със законопроекта се предлага магистър-фармацевт да заменя предписан лекарствен продукт с друг такъв, който е с най-ниската цена, със същото международно непатентно наименование, предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Предвижда се лекуващия лекар да бъде информиран за замяната, като тя няма да се допуска за лекарствени продукти със специфични критерии на прилагане и предписване, както и при отразено на рецептата изрично писмено указание от предписващия лекар съдържащо причините, налагащи продукта да не се заменя.

" - Сигнатура 054-01-107


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: