Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Със законопроекта се цели продължаването на започналата реформа в сектор "Енергетика" за въвеждане на пълна либерализация на пазара на едро и интегриране на националния пазар в общия европейски пазар на енергия. Предвижда се отпадане на сделките за закупуване на студен резерв за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Цели се привеждането на националния закон в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1485, като изрично се предвижда, че операторът осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

" - Сигнатура 054-01-103


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: