Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ" - Сигнатура 47-254-01-42


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Със законопроекта се целят изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност чрез поетапно завишаване на минималния праг на облагаем годишен оборот и задължителна регистрация по ДДС. Предвидено е прагът да се повиши от 50000 лева на 100000 лева през 2023г. и на 166000лв през 2024г. Предложението е в съответствие с Директива (ЕС) 2020/285 на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕОЗ и с Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество, съгласно която праговете за облагане не може да надвишават 85 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута на държавата членка.Вашият коментар:

Въведете кода: