Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

" - Сигнатура 802-01-39


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: