Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Със законопроекта се предлагат следните основни промени: Въвеждането на нови разпоредби, които обхващат вътреобщностните дистанционни продажби на стоки, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, вътрешните дистанционни продажби и доставките, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс; Нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро; Прецизирането на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги; Предлага се редакцията на разпоредбите в ЗДДС в посока мярката, свързана с използването на СУПТО, да бъде запазена, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца, а не като задължение. С проекта на закона се предвиждат и редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-57


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: