Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ" - Сигнатура 49-302-01-15


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Законопроектът предвижда промени в контрола относно фуражите във връзка с изискванията на европейско законодателство. Най-съществената промяна е във връзка с ВМП (ветеринарномедицински продукти), и по-конкретно изменен е начинът, по който те се използват, разпространяват, следят, складират и също така се слага забрана върху тяхната рекламация. ВМП не могат да се използват с превантивна цел, а е задължителна проверката на ветеринар преди тяхната употреба. Законопроектът предвижда ветеринарят да издаде рецепта, когато направи преглед на здравословното състояние на животното/ите. Въвежда се система за контрол на медикаментозните фуражи, неизползваните междинни продукти или тези с изтекъл срок на годност.
Законопроектът също предвижда изисквания за по-добър контрол върху следенето, използването, разпространението и складирането на фуражите, като целта е да се избегнат недобросъвестни постъпки от страна на производителите, съхранителите и разпространителите. 
 


Вашият коментар:

Въведете кода: