Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за концесиите

Законопроектът предвижда да не се възлагат концесии за дейността, услугите и обектите на търговските дружества, включени по списъка на чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

" - Сигнатура 854-01-68


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: