Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

С проекта на закона се цели да се уреди провеждането на държавна политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на общественият живот, да осигури подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване. Предвижда се разработване и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот на възрастните хора в сферата на социалното включване, социалното и културно сближаване, здравеопазването, образованието и обучението

" - Сигнатура 46-154-01-1


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: