Коментар по "Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора

Основната цел на законопроекта е да създаде правни и организационни условия за активен живот на възрастните хора. Чрез него се дава възможност за ръст на "сребърната икономика", тъй като възрастните хора са потребители в много сектори и допринасят посредством заетостта. Законопроектът цели да допринесе за разкриването на потенциала на възрастното население за пълноценно участие в развитието на социалния и икономическия капитал на страната.

" - Сигнатура 954-01-62


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: