Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Проектът на Закон е изготвен във връзка с усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и премахване на неприложими и дублирани текстове.<\p>" - Сигнатура 802-01-52


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: