База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър 402-01-29 07-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14948/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия 402-01-30 07-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14949/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти 402-01-31 07-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14950/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи 454-01-85 03-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14945/

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-86 03-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14946/

Остави коментар
проект на Закон за измениние и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 454-01-84 02-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14944/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс 454-01-81 30-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14940/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 454-01-82 30-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14941/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 454-01-77 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14936/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за малките и средните предприятия 454-01-78 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14937/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72