Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Законопроектът има за цел да преодолее пропуск в законодателството, който би довел до ощетяване на лицата, които са осиновили дете. Изменението на чл.24, ал.2 , т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е във връзка с подпомагане на работодателите и избягване на дискриминация.

" - Сигнатура 854-01-88


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: