Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

С проектът се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда. По този начин се създава уредба и относно основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение).

" - Сигнатура 802-01-26


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: