Коментар по "Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

С Решение № 570 на Министерския съвет от 03.10.2019г. е одобрено намерението на Република България за членство в Международната асоциация за развитие (МАР) от Групата на Световната банка. Участието на България в такава организация ще даде възможност за присъединяване към политики и инструменти на още една международна институция, насочени към разшрешаване на релевантни в глобален план въпроси, както и към инициативи за глобална солидарност.

" - Сигнатура 002-02-17


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: