База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 802-01-12 17-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78027/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 854-01-20 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78020/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-22 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78022/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-21 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78021/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-11 05-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78024/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 853-12-6 04-04-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78019/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 854-01-19 27-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78006/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой 854-01-18 19-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78000/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" 802-01-9 19-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77999/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 802-01-8 12-03-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/77994/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72