Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Със законопроектa се предлага разширяването на законовите възможности за субсидиране със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, както и лечебни заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала. Предлага се всички останали лечебни заведения за болнична помощ също да могат да бъдат субсидирани за поддържане на готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести да оказват медицинска помощ при разпространение на заразна болест

" - Сигнатура 054-01-80


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: