База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 454-01-33 07-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14808

Остави коментар
Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство 402-01-14 07-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14810

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници 454-01-31 06-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14804

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници 454-01-31 06-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14804

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 402-01-13 06-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14805

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 454-01-26 20-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14793/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 454-01-28 20-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14795/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 454-01-29 20-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14796/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 454-01-23 19-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14790

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 454-01-19 14-02-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14776/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72